Vacature stagiair(e) onderzoek kwantitatieve analyse van surveydata voor de analyse van paneldata over slachtofferschap van seksueel geweld

(13-09-2022) Vacature stagiair(e) onderzoek kwantitatieve analyse van serveydata voor de analyse van paneldata over slachtofferschap van seksueel geweld - Onderzoeksgroep IRCP - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht - Faculteit Recht & Criminologie

De onderzoeksgroep IRCP heeft een ruime ervaring met afnemen en analyseren van surveydata. In het kader van lopend meerjarig onderzoek naar (determinanten van) zelf-gerapporteerd slachtofferschap van (seksuele) geweldsdelicten zoekt de onderzoeksgroep IRCP een of meerdere stagiair(e)s die sterke interesse vertonen in dit thema, goed geschoold zijn in de kwantitatieve analyse van de resultaten, met een voorkeur voor of interesse in het toepassen van gevorderde multivariate analyses (o.a. panel data, fixed effect models, latent growth models).

ONS AANBOD

Binnen de onderzoeksgroep bieden wij één (of meerdere) stageplaats(en) aan, gericht op het verzamelen, verwerken en analyseren van (kwantitatieve) paneldata van universiteitsstudenten met betrekking tot (herhaald) slachtofferschap van (seksuele) geweldsdelicten in de vroege volwassenheid.

De stagiair(e) zal onder begeleiding van de projectpromotoren instaan voor:

  • Het verzamelen van voor het onderzoek relevante wetenschappelijke literatuur;
  • De kwantitatieve dataverzameling en -verwerking;
  • Het uitvoeren van statistische analyses op de meerjarige kwantitatieve data;
  • Het neerschrijven van de zo verkregen onderzoeksresultaten in een eindrapport.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wij zoeken één (of meerdere) zelfstandige en gemotiveerde masterstudent(en) die in het kader van hun studie (bv. criminologie, psychologie, sociologie, statistische data analyse) een sociaal wetenschappelijk stagetraject willen uitvoeren op het gebied van (herhaald) slachtofferschap van (seksuele) geweldsdelicten in de vroege volwassenheid.

De stage duurt ten minste één academisch semester, op basis van een beschikbaarheid van minimaal 3 dagen per week. De start van de stage wordt in onderling overleg bepaald. De dagelijkse begeleiding voor de stage wordt verzorgd door de projectpromotoren bijgestaan door een van de projectonderzoekers.

We bieden een aantrekkelijke stageplek binnen een internationaal team van onderzoekers, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om een selectie van de onderzoeksgegevens te gebruiken voor het schrijven van een eigen masterproef tijdens de stage. De onderzoeksfocus wordt in onderling overleg met de projectpromotoren en op basis van de beschikbare gegevens bepaald.

Deze onderzoekservaring is uitermate relevant voor studenten die na het afronden van hun studies een doctoraat ambiëren en kan gelden als wetenschappelijke ervaring op het CV van de student. Bij succesvolle afronding van de stage kan de mogelijkheid geboden worden om samen met en bijgestaan door de projectpromotoren de onderzoeksresultaten te verwerken tot een wetenschappelijk artikel.

INTERESSE OF SOLLICITEREN?

Voor meer informatie over deze stageplaats(en) neem je contact op met een van de projectpromotoren Prof. dr. Christophe Vandeviver (christophe.vandeviver@ugent.be), Prof. dr. Lieven Pauwels (lieven.pauwels@ugent.be) en/of Prof. dr. Tom Vander Beken (tom.vanderbeken@ugent.be).

Meer informatie en achtergrond over de beschikbare data kan teruggevonden worden in o.a.:

  • Depraetere, J., Fieuw, A., De Buck, K., De Moor, S., Pauwels, L., Favril, L., … Vandeviver, C. (2020). Slachtofferschap van geweldsdelicten onder universiteitsstudenten : de opstart van een cohorteonderzoek aan de Universiteit Gent. PANOPTICON, 41(1), 107–115. http://hdl.handle.net/1854/LU-8640793
  • Fieuw, A., Depraetere, J., Pauwels, L., Vander Beken, T., & Vandeviver, C. (2020). Prevalentie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder universiteitsstudenten : eerste resultaten van een Belgisch cohorteonderzoek. TIJDSCHRIFT VOOR CRIMINOLOGIE, 62(2–3), 325–335. http://hdl.handle.net/1854/LU-8664774

Geïnteresseerd? Mail dan een korte motivatie en jouw cv naar christophe.vandeviver@ugent.be