Resultaten bacteriologisch onderzoek van melk

Soorten resultaten van het baceriologisch onderzoek:

 Kantekening

Deze informatie van bovenstaande resultaten en alle onderliggende begrippen is algemeen van aard en is slechts als zodanig bedoeld. Ondanks alle inspanningen kan de UGent niet garanderen dat de opgenomen informatie actueel, juist en volledig is. De adviezen zijn misschien niet van toepassing op uw bedrijf en kunnen geenszins de adviezen vervangen van uw bedrijfsbegeleidende dierenarts of een andere adviseur. De UGent is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onjuistheid, onduidelijkheid of onvolledigheid van de hier vermelde gegevens. Aan de gegevens zelf kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.