Nieuwsbrief Oktober 2022: ONDERZOEK NAAR KWENEN BIJ TWEELINGKALVEREN

(21-11-2022)

Beste melkveehouders,

 

We willen jullie via deze weg informeren over een nieuw onderzoek dat van start gaat omtrent tweelingkalveren.

Zoals jullie ongetwijfeld weten, worden er bij hoogproductief melkvee regelmatig tweelingen geboren. Tweelingen van hetzelfde geslacht vormen doorgaans geen probleem voor de kalveren. Bij een tweeling van verschillend geslacht (stierkalf + vaarskalf) zijn de vrouwelijke kalveren echter meestal onvruchtbaar, de zogenaamde “kwenen”.

De enige manier om dit momenteel met zekerheid te weten, is door een bloedname te laten uitvoeren door de dierenarts. Dit staal wordt dan opgestuurd naar het labo, waar men bekijkt of er mannelijk DNA terug te vinden is. Omwille van de kostprijs zien veel veehouders af van deze analyse en worden vrouwelijke tweelingkalveren sowieso afgevoerd.

Met dit onderzoek zullen we nagaan of we op basis van een nieuwe techniek kunnen bepalen of een kalf al dan niet een kween is, zonder dat een bloedname noodzakelijk is. Deze techniek bestaat uit een uitwendige meting van de afstand tussen de anus en de vulva van het kalf.  Dit is een kosteloze, snelle en eenvoudige meting met voorlopig veelbelovende resultaten. Deze meting zal vervolgens vergeleken worden met het resultaat van het bloedstaal, wat ons met zekerheid zegt of een kalf een kween is.

 

Concreet vragen wij jullie ons te bellen wanneer op jullie bedrijf een tweeling van verschillend geslacht (stierkalf + vaarskalf) wordt geboren. Dit kan op het vertrouwde nummer van de Buitenpraktijk (09/264 75 30).

Barbara zal vervolgens eenmalig bij u langskomen om het vrouwelijke tweelingkalf en 1 extra vrouwelijk kalf op uw bedrijf te onderzoeken. Bij beide kalveren zullen de metingen uitgevoerd worden en zal er bloed genomen worden voor kweenbepaling. De kosten van het bezoek en de analyse zullen volledig door de Buitenpraktijk gedragen worden. Van zodra we resultaat hebben, laten we u dit weten. Dit vormt echter geen enkele verplichting om de kalveren langer dan gewenst aan te houden, u beslist nog steeds zelf wat er met de kalveren gebeurt.

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!