Leverproblemen bij het paard

Een leveraandoening bij het paard is een relatief frequent voorkomend probleem. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen zoals galstenen, wormmigraties (Parascaris equorum, Fasciola hepatica, Echinococcus sp.), virale infecties (herpes sp.), bacteriële infecties (clostridium sp., actinobacillus sp.), toxische stoffen (Jacobskruiskruid , mycotoxines, pesticiden, ijzer), immuungemedieerde aandoeningen (lymfoplasmacytaire hepatitis), tumorale aandoeningen...

Indien er in het bloed afwijkende leverwaarden aanwezig zijn, wordt het aangeraden om verder gespecialiseerd onderzoek te verrichten zoals een echografie en eventueel het nemen van een leverbiopt.

Met echografie is het mogelijk om afwijkingen ter hoogte van de lever vast te stellen zoals densiteitsverschillen, galstenen, abcessen, tumoren... De behandeling moet aangepast zijn aan de oorzaak van de leveraandoening.

Een leverbiopt kan een gerichtere diagnose geven van de onderliggende oorzaak van de leveraantasting. Leverbiopten worden onder echografische begeleiding genomen.

Bij een vermoeden van toxische oorsprong kan het aangewezen zijn een voedings- en omgevingsanalyse te doen. Na histologisch onderzoek van het leverbiopt kan een juiste en aangepaste behandeling, afhankelijk van de initiële oorzaak, gestart worden.