Neonatologie - intensieve zorgen

De geboorte van een nieuw veulen is steeds een leuke ervaring. Maar, op het moment dat er iets fout loopt kan de behandeling soms erg intensief worden.

Bij volgende symptomen kan het aangewezen zijn om professionele hulp in te schakelen:

  • te zwak na de geboorte(vb dummy-veulen)
  • het veulen heeft te weinig antistoffen opgenomen tijden zijn eerste 24 levensuren
  • geelzucht of neonatale isoerythrolyse (de antistoffen van de merrie breken de rode bloedcellen van haar eigen veulen af)
  • een merrie die haar veulen niet laat drinken
  • veulen met koliek (meconiumobstipatie, blaasruptuur)
  • navelproblemen
  • erge diarree
  • zenuwsymptomen

In onze intensive care unit werken we met professioneel opgeleide dierenartsen en de ‘veulenbrigade’ om er voor te zorgen dat uw veulen de beste behandeling en verzorging krijgt. In het veulenseizoen is er een apart en afgesloten compartiment waar alleen veulens met hun merrie gehuisvest worden. De stallen zijn in die mate ingericht dat de merrie haar veulen kan blijven zien en dat een intensieve verzorging voor het veulen mogelijk blijft.

Verder gespecialiseerd onderzoek zoals echografie, radiografie,...enz is steeds mogelijk.