Blaas- en nierproblemen

Blaas- en nieraandoeningen komen minder frequent voor bij het paard. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen zoals een blaas- of urthrasteen, bacteriële infecties (blaas- of nierontsteking), immuungemedieerde aandoeningen, abcessen, tumorale aandoeningen.

Indien het paard plasproblemen of bloed in de urine heeft of als er in het bloed afwijkende nierwaarden aanwezig zijn, wordt er aangeraden om verder gespecialiseerd onderzoek te verrichten zoals een endoscopie van de blaas of een echografie van de nieren.

Met een blaas-endoscopie is het mogelijk om de oorzaken van een bepaalde aandoening te achterhalen. Zo kunnen een urethrasteen, een blaassteen, een blaasontsteking, blaaspoliep of infecties van hogerhand opgemerkt worden.

Met echografie (abdominaal of rectaal) is het mogelijk om afwijkingen ter hoogte van nieren vast te stellen zoals densiteitsverschillen, nierstenen, abcessen, tumoren. De behandeling moet aangepast zijn aan de oorzaak van de blaas- of nieraandoening.

Na een concrete diagnose kan de aangepaste behandeling gestart worden.