Korte termijn opvolgingsstudie

Korte termijn opvolgingsstudie

Wat willen we te weten komen door middel van studie 3?

Een belangrijke factor bij chronische nierziekte is het verlies van eiwitten in de urine  Bij de hond is bekend dat de eiwitwaarde in de urine bij éénzelfde hond van dag tot dag kan verschillen, wat van belang is voor de interpretatie ervan. Bij de kat is echter nog maar weinig bekend over de mogelijke variatie bij éénzelfde dier over een korte periode, en daar willen wij graag verandering in brengen. Zo kunnen dierenartsen in de toekomst weten of één urinestaal volstaat om de mate van eiwitverlies in de urine correct in te schatten, of dat meerdere stalen dienen te worden genomen om het gemiddelde van hun eiwitwaarden te bepalen.

Nieren

Kan uw kat deelnemen aan studie 3?
Voor studie 3 zijn we op zoek naar volwassen katten van alle leeftijden die gezond lijken in de ogen van de eigenaar. Zij mogen de laatste 2 maanden voor het onderzoek geen medicatie hebben gekregen en de laatste vaccinatie, ontworming en teken- en vlooienpreventie moeten minimaal één week geleden zijn.

Wat houdt deze studie in voor u en uw kat?
Voor deze studie dient u gedurende 2 maanden wekelijks langs te komen in de Kliniek Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Tijdens het eerste bezoek wordt een volledig lichamelijk onderzoek uitgevoerd evenals een bloedname. Een urinestaal wordt verzameld d.m.v. een blaaspunctie - dit is een snelle en pijnloze handeling, waarvoor uw kat niet gesedeerd dient te worden. Uw kat moet bij dit eerste bezoek wel nuchter zijn owv het bloedonderzoek. Voor dit eerste bezoekje dient u op 45 minuten te rekenen. Tijdens de daaropvolgende wekelijkse bezoekjes wordt enkel een urinestaal genomen, uw kat dient hiervoor niet nuchter te zijn en dit neemt telkens slechts 5 - 10 minuten in beslag.

Tarzan

Welk voordeel biedt dit voor u en uw kat?
Er wordt gratis een volledig lichamelijk onderzoek gedaan inclusief bloeddrukmeting. Ook wordt er een volledig bloedonderzoek uitgevoerd (incl. test voor kattenaids en kattenleukose) evenals een urineonderzoek. Uw kat krijgt dus een gratis complete gezondheidscheck, en helpt soortgenoten door een steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek omtrent nierziekte bij katten!

Indien u in deze studie geïnteresseerd bent of bijkomende vragen zou hebben, kunt u graag een mail sturen naar nieren.khd@ugent.be !

Victor

Terug naar studie nieraandoeningen - kat