Dierenkliniek herkauwers: het individuele dier.

De dierenkliniek herkauwers is 24/24u en 7/7 dagen geopend voor onderzoek en behandeling van het individuele dier.

Verscheidene soorten van herkauwers zoals melk- of dikbilrunderen, schapen, geiten, lama's, alpaca's, kamelen,....enz. kunnen ten alle tijde in de kliniek aangeboden worden. Gespecialiseerd onderzoek zoals echografie, endoscopie, specifiek bloedonderzoek (wordt ter plaatse uitgevoerd), enz. wordt aangeboden en uitgevoerd door gespecialiseerde dierenartsen.

De vakgroep verricht ook onderzoek om diagnose- (MMEP-test kalveren) en behandelingstechnieken (vb. antibioticagebruik) van het rund te verbeteren.

De dierenkliniek herkauwers verzorgt jaarlijks meer dan honderden dieren met problemen zoals:

 • diarree
 • koliek (vb: lebmaagdilatatie, caecumtympanie, TRP,...)
 • urinewegproblemen (vb: urethraobstructie)
 • ademhalingsstoornissen
 • plots uit de melk vallen
 • huidproblemen (vb: schurft, schimmels, fotodermatitis...)
 • spierproblemen (stijve gang)
 • leverproblemen
 • zenuwsymptomen
 • intensieve verzorging
 • enz...

Contactpersonen: Prof. Dr. Piet Deprez en Dr. Bart Pardon