Opleidingsonderdelen in het Postacademisch Onderwijs

Instituut voor Permanente Vorming

Zowel professoren, diplomates en assistenten van de vakgroep verlenen jaarlijks hun medewerking aan verschillende opleidingen georganiseerd binnen het Instituut voor Permanente Vorming (IPV)

Internship

De vakgrope geeft jaarlijks een opleiding en begeleiding van dierenartsen die kiezen voor de optie "Interne Geneeskunde" binnen het equien en bovine internship programme.

Residency European College of Equine Internal Medicine (ECEIM)

Om de 4 jaar wordt aan de vakgroep een vacature uitgeschreven voor een dierenarts die een doorgedreven opleiding in Equine Internal Medicine wil volgen. Deze opleiding leidt tot het mogen deelnemen aan de examens om uiteindelijk een Diplomate titel ECEIM of specialist in equine internal medicine te kunnen krijgen.

Residency European College of Bovine and Health Management (ECBHM)

 

Master in Laboratory Animal Science

Prof. Dr. Stanislas Sys verzorgt het onderdeel "Comparative physiology" in deze opleiding