Opleidingsonderdelen Embryologie

De Embryologie maakt deel uit van het pakket opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding diergeneeskunde dat de bouw, werking en ontwikkeling van het gezonde dier belicht. Het heeft tot doel kennis en inzicht te verschaffen in de prenatale ontwikkeling van de huisdieren. Hierbij wordt niet enkel de vraag gesteld wat er zich precies afspeelt tijdens de ontwikkeling en welke stappen doorlopen worden om uiteindelijk tot de anatomische en histologische opbouw van een nieuw individu te komen (morfogenese), er wordt ook een antwoord gezocht op het ‘hoe’ en ‘waarom’ dat achter deze processen schuilt (ontwikkelingsbiologie), waarbij een link wordt gelegd met andere opleidingsonderdelen zoals de Genetica, Fysiologie en Biochemie. Aanvullend op deze normale ontwikkeling wordt ook ingegaan vorming van aangeboren afwijkingen en variaties (dysmorfogenese). Dit teratologisch luik wordt niet enkel aangewend om extra inzichten te verschaffen in het normale ontwikkelingspatroon, het vormt tevens een eerste bescheiden stap richting de diergeneeskundige ziektenleer. Ook de voor de diergeneeskunde zo kenmerkende diversiteit tussen de verschillende diersoorten wordt uitvoerig belicht wanneer een vergelijking gemaakt wordt van de vorming van de vruchtvliezen en placenta tussen de verschillende huisdieren, proefdieren en de mens.

 

Voor verdere info over deze opleidingen kan u terecht in de studiegids van de UGent