Opleidingsonderdelen postacademisch onderwijs

Instituut voor Permanente Vorming (programma's)

Zowel professoren, diplomates (Europees erkende specialisten) en assistenten van de vakgroep verlenen jaarlijks hun medewerking aan verschillende opleidingen georganiseerd binnen het Instituut voor Permanente Vorming (IPV)

Internship

De vakgroep geeft jaarlijks een opleiding en begeleiding van dierenartsen die kiezen voor de optie "Interne Geneeskunde" binnen het equine en bovine internship program.

Residency European College of Equine Internal Medicine (ECEIM)

Om de 4 jaar wordt aan de vakgroep een vacature uitgeschreven voor een dierenarts die een doorgedreven opleiding in Equine Internal Medicine wil volgen. Deze opleiding leidt tot het mogen deelnemen aan de examens om uiteindelijk een Diplomate titel ECEIM of specialist in equine internal medicine te kunnen krijgen.

Residency European College of Bovine and Health Management (ECBHM)

Om de 4 jaar wordt aan de vakgroep een vacature uitgeschreven voor een dierenarts die een doorgedreven opleiding in Bovine and Health Management wil volgen. Deze opleiding leidt tot het mogen deelnemen aan de examens om uiteindelijk een Diplomate titel ECBHM of specialist in de Bovine and Health Management te kunnen krijgen.