Clostridium-enterotoxemie: onderzoek

Enterotoxaemie is een belangrijke oorzaak van acute sterfte bij melkdrinkende, goed groeiende kalveren. De ziekte verloopt zeer snel (sterfte binnen enkele uren), waardoor de kalveren vaak dood teruggevonden worden. De symptomen die eventueel gezien kunnen worden zijn ernstige koliek, een opgeblazen buik, shock en/of bloederige diarree. Door het snelle verloop is behandeling meestal onmogelijk. De aandoening wordt veroorzaakt door onder andere het alfa-toxine geproduceerd door de bacterie Clostridium perfringens. Bepaalde voedingspatronen kunnen de groei en toxineproductie in de hand werken. Typisch zijn de bloederige darmen op lijkschouwing, en de bloedingen en necrose van de tippen van de darmvilli op histologie.

Momenteel loopt er aan de vakgroep een onderzoek met als doel het ontwikkelen van een effectief preventieprogramma gebaseerd op voedingsaanpassingen, vaccinatie en prebiotica.

De onderzoeken in dit domein leidde tot de volgend publicaties-doctoraten.