Neurologie: onderzoek

Op dit moment loopt er een onderzoek over het gebruik van de MMEP-test bij kalveren.

Met de MMEP-test (een pijnloze test die uitgevoerd wordt op het rechtstaande paard) gaat men eerst de hersenen magnetisch stimuleren, vervolgens loopt de prikkel naar zowel de spieren van de voor- als de achterbenen. Het traject dat de prikkel aflegt kan uitgezet worden op een curve.

Er worden standaardtijden bepaald voor gezonde kalveren.

Met EMG wordt met een naalddetectie-onderzoek de elektrische activiteit in een bepaalde spier gemeten. De elektrische activiteit wordt met een toestel hoorbaar gemaakt en wordt vastgelegd op papier. Bepaalde afwijkende signalen zijn typisch voor bepaalde spieraandoeningen.