Opleidingsonderdelen Dierkunde

Als oriënterend opleidingsonderdeel geprogrammeerd in het eerste semester van het eerste jaar bachelor in de diergeneeskunde heeft de Dierkunde tot doel een aantal basisinzichten in het ontstaan en de organisatie van het dierenrijk te geven en een aantal relevante eigenschappen van diergeneeskundig belangrijke ordes en families binnen zowel de invertebraten als de vertebraten te verduidelijken. De Dierkunde is onlosmakelijk verbonden met talrijke andere onderdelen van de Bacheloropleiding in de Diergeneeskunde die focussen op specifieke zoölogische deelaspecten zoals de vergelijking van de bouw en ontwikkeling van dieren (Anatomie, Histologie, Embryologie), hun functioneren (Celbiologie, Fysiologie, Biochemie, Genetica, Ethologie,...) diversiteit (Etnografie, Parasitologie,...),... Daarom is het allerminst de bedoeling om een globaal overzicht van al deze deelaspecten samen te vatten, maar wel een basis te voorzien waarbinnen deze aspecten in een groter evolutionair kader en in functionele relatie tot elkaar kunnen geplaatst worden.

 

Voor verdere info over deze opleidingen kan u terecht in de studiegids van de UGent