Anatomie van de huisdieren

  • Beschrijvende anatomie van het skelet (osteologie)
  • Vergelijkende anatomie van het bloedvatenstelsel en lymfoïd systeem (angiologie)
  • Functionele anatomie van het oog
  • Anatomische nomenclatuur

Meer info

Contact informatie

Prof. dr. Paul Simoens
Vakgroep Morfologie
Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Tel.:  09 264 77 12
Fax:  09 264 77 90
Email: Paul.Simoens@UGent.be