Tonsillaire immunomorfologie

Dit project wordt geleid door professor Wim Van den Broeck en gebeurt in samenwerking met professor Eric Cox van de Vakgroep Parasitologie, Virologie en Immunologie (Faculteit Diergeneeskunde) en professor Claude Cuvelier van de vakgroep Pathologische Anatomie (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen).

De tonsillen vormen een ring van lymfoid weefsel (de ring van Waldeyer) aan het begin van de spijsverteringsbuis en ademhalingswegen. Door deze strategische positie functioneren ze als een belangrijke verdedigingslinie tegen schadelijke antigenen die via het voedsel of ingeademde lucht het lichaam kunnen binnendringen. Bij het schaap kunnen zes verschillende tonsillen onderscheiden worden, namelijk de tonsilla (t.) lingualis en de gepaarde t. palatina in het orale deel van de zwelgkeel, de gepaarde t. paraepiglottica in het laryngeale deel van de zwelgkeel, en de t. veli palatini, de t. pharyngea en de gepaarde t. tubaria in de neuskeel. De belangrijkste doelstelling van deze onderzoekslijn is een beter inzicht te verkrijgen in de structurele en functionele organisatie van deze tonsillen op licht- en elektronenmicroscopisch niveau. Dit onderzoek concentreert zich voornamelijk rond twee vragen:

  1. Hoe worden antigenen opgenomen vanuit de keelholte ?
  2. Welke celinteracties vinden er plaats om finaal te komen tot een protectieve (mucosale of systemische) immuunrespons ?

De volgende parameters worden hierbij onderzocht :

  • het absolute en relatieve volume van elke tonsil;
  • het absolute en relatieve oppervlak van het follikel-geassocieerd epitheel van elke tonsil;
  • de identificatie en functionele analyse van de verschillende celtypes ter hoogte van het follikel-geassocieerd epitheel van elke tonsil;
  • de identificatie en kwantificatie van diverse celtypes (zowel lymfocyten als niet-lymfocyten) die voorkomen in de verschillende tonsillen.

Hiervoor worden zowel kwalitatieve (histologische kleuringen, immunohistochemische reacties, immunogoud labeling, …) als kwantitatieve analyses (stereologie, computer gestuurde beeldanalyse, flow cytometrie, …) uitgevoerd.

Meer info

Contact informatie

Prof. dr. Wim Van den Broeck
Vakgroep Morfologie
Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Tel.:  09 264 77 16
Fax:  09 264 77 90
Email: Wim.VandenBroeck@UGent.be