Webinar Ondernemerschap verzoenen met onafhankelijkheid

Wanneer
19-11-2020 van 17:00 tot 20:00
Voertaal
Nederlands
Door wie
Intersentia in samenwerking met het IRED (Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde)
Website
https://intersentia.be/nl/webinar-ondernemerschap-verzoenen-met-onafhankelijkheid-uitdagingen-voor-de-praktijkdierenarts-en-andere-vrije-beroepen-anno-2020.html
Voeg toe aan mijn agenda

UITDAGINGEN VOOR DE PRAKTIJKDIERENARTS EN ANDERE VRIJE BEROEPEN ANNO 2020

De onafhankelijkheid wordt gezien als een basispijler van het vrije beroep. De beoefenaar van een vrij beroep wordt immers geacht in volle onafhankelijkheid zijn beroep uit te oefenen.

Ingevolge maatschappelijke ontwikkelingen komt die onafhankelijkheid evenwel onder druk te staan. Investeerders laten steeds meer hun oog vallen op dierenartspraktijken, apotheken … De vraag is dan of, en zo ja, in welke mate de inbreng van vreemd kapitaal repercussies kan hebben en heeft op de onafhankelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar.

Tijdens deze studieavond zal worden gepoogd om op deze vraag een antwoord te geven vanuit verschillende vrije beroepen, met een focus op de praktijkdierenarts.

SPREKERS

Prof. dr. Sarne De Vliegher, Faculteit Diergeneeskunde, UGent, medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde
Meester Hugo Lamon, oud-bestuurder Orde van Vlaamse Balies
Dhr. Herman Claeys, Hoofd Dier en Plant, FOD Volksgezondheid
Dhr. Ben Hilderson, medeoprichter en medebezieler WelloPet
Meester Sander Briké, associate bij Dewallens & partners
Meester Luk Burgelman, advocaat balie Dendermonde, praktijkassistent Faculteit Recht en Criminologie UGent en medeoprichter Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde

DOELGROEP
Dierenartsen, advocaten, artsen, magistraten …

ERKENNINGEN
OVB: 3 punten
IGO: tussenkomst in aanvraag
Dierenartsen: in aanvraag

PRIJS
150 euro (excl. btw), inclusief documentatie

Vind meer activiteiten: