COVID-19 speurhonden

(20-05-2020)

Recent verscheen in de Franse media een reportage over speurhonden die momenteel opgeleid worden door de brandweer van Parijs om COVID-19 besmette patiënten op te sporen.

Collega Dominique Grandjean, dierenarts in Maison Alfort én kolonel bij de brandweer van Parijs, is geen onbekende voor de faculteit.  Mijn interesse was meteen gewekt. Ik heb contact opgenomen met tal van organisaties die honden opleiden zoals DACH (Dienst Hondensteun) van de Federale politie, de reddingshonden van de Brandweer en Civiele bescherming van het FOD Binnenlandse Zaken, de IWDBA (International Working Dog Breeding Association), de BADF (Belgian Assistance Dog Federation) en zelfs verschillende vrijwillige organisaties zoals Purpose-Dogs. Het is indrukwekkend om te zien dat tal van professionals bezig zijn met het trainen van honden voor allerhande doeleinden. Naast de meest gekende zaken zoals het opsporen drugs, explosieven, mensen,... worden dergelijke honden ook ingezet in de medische wereld voor het opsporen van diabetes, bepaalde soorten kanker, epilepsieaanvallen en zelfs MRSA besmettingen. In de diergeneeskunde werd zelfs BSE bij runderen opgespoord! Tal van dierenartsen ondersteunen dit of zijn voortrekkers van deze organisaties waaronder enkele (oud) medewerkers van onze faculteit.

Navraag leerde ons dat naast de brandweer van Parijs, ook andere groepen druk in de weer zijn om COVID-19 speurhonden op te leiden zoals de faculteit diergeneeskunde van Pennsylvania (https://www.livescience.com/dogs-smell-covid-19.html ) en de Medical Detection Dogs in de UK (https://www.medicaldetectiondogs.org.uk/covid-19-dogs/ ).

Onze DACH had reeds internationale contacten binnen de EU en de US omtrent dergelijke speurhonden. Gezien er wel degelijk interesse is voor deze specifieke speurhonden tijdens de huidige COVID-19 pandemie, wil onze faculteit én de faculteit Geneeskunde hierin een ondersteunende rol spelen. Of deze viervoeters wel degelijk positieve patiënten in grote getale zoals in luchthavens of tijdens massa-evenementen kunnen opsporen afgaande op een specifieke geur van besmette patiënten, dienen we nog af te wachten maar we hebben er alvast een rotsvast vertrouwen in.

Wordt dus vervolgd, en een dikke kluif voor al onze speurhonden.

Frank Gasthuys

Decaan