YOUCA ACTION day 2022

(21-10-2022)

YOUCA

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen ze voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

YOUCA Action dag

Enkele van onze facultaire diensten (vakgroep kleine huisdieren, vakgroep heelkunde, anesthesie en orthopedie van de Grote Huisdieren en vakgroep interne geneeskunde, voortplanting en populatiegeneeskunde) hebben op 20 oktober deelgenomen aan de YOUCA Action day. Op deze dag engageerden 14.000 Brusselse jongeren zich om te gaan werken voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze vandaag verdienen, 55 EUR, gaat naar een sterk jongerenproject van van Rikolto in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador en enkele projecten in België.

Wil je volgende keer ook meedoen? Schrijf alvast 19 oktober 2023 in je agenda, dan is de volgende YOUCA Action Day ;-)!

YOUCA action day 2022