vertegenwoordigers

Hellebuyck Tom (Faculteitsraad DGK)


Contactgegevens:
Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten
Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133, D5
9820 Merelbeke
Tom.Hellebuyck@UGent.be
09 264 74 42

 

beknopt CV

Na het afstuderen als dierenarts in 2006 werd ik als voltijds assistent aangesteld bij de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten. Naast het uitvoeren van consultaties en het begeleiden van studenten diergeneeskunde tijdens de dagelijkse kliniekactiviteiten legde ik mij toe op het uitvoeren van onderzoek naar huidaandoeningen bij hagedissen. Na het afronden van dit onderzoek overbrugde ik een korte periode als doctorassistent. In 2013 werd ik diplomate aan de 'European College of Zoological Medicine' en werd ik aangesteld als kliniekhoofd aan de afdeling Pluimvee, Bijzondere Gezelschapsdieren, Wildlevende Dieren en Proefdieren.

 

Waarom AAP-vertegenwoordiger?

Gedurende de voorbije jaren die ik als AAP-er mocht doorbrengen aan de faculteit bouwde ik een nauw contact op met de verschillende vakgroepen. Naar aanleiding van de combinatie van klinische en onderzoeksactiviteiten werd ik mij meer en meer bewust van de uitgesproken variatie in tijdsbesteding van het assisterend academisch personeel aan de faculteit en de ermee gepaard gaande variatie in de noden en behoeften. Een correcte en goede informering van collega AAP-ers alsook het bevorderen van communicatie tussen het AAP en andere collega's vind ik van zeer groot belang en een belangrijke drijfveer om mij te engageren als aanspreekpunt. Samen met de andere AAP vertegenwoordigers breng ik dan ook graag de stem van het AAP over op de faculteitsraad.

 

 

 


 

Oosterlinck Maarten (Faculteitsraad DGK)


Contactgegevens:
Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren
Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Maarten.Oosterlinck@UGent.be
09 264 76 25

 

beknopt CV

Dadelijk na het afstuderen als dierenarts in 2004 ben ik als voltijds assistent aangesteld bij de Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren, waar ik me voornamelijk toegelegd heb op het bewegings- en kreupelheidsonderzoek bij paarden, chirurgie bij paarden en koeien, en het klinisch onderwijs van de studenten diergeneeskunde. Daarnaast voerde ik wetenschappelijk onderzoek uit dat in 2011 resulteerde in een doctoraat over drukplaatanalyse bij paarden. In 2014 legde ik succesvol het examen af van het 'European College of Veterinary Surgeons', gevolgd door mijn aanstelling als kliniekhoofd.

Waarom AAP-vertegenwoordiger?

Veel jonge medewerkers storten zich vol enthousiasme op hun werk en ontwikkelen een zekere vorm van apathie in verband met het beleid aan de faculteit. Deze desinteresse geeft later vaak aanleiding tot ontevredenheid, aangezien we ongeacht onze specifieke discipline allemaal de delicate balans ondervinden tussen het drieluik onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Mijn kliniek- en onderzoekswerk brengt me in contact met vele andere vakgroepen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik een bereikbaar aanspreekpunt kan zijn voor al het assisterend academisch personeel. Een nuchtere, realistische brug tussen al het assisterend academisch personeel en de de faculteitsraad is van fundamenteel belang om de 'beleids-apathie' te doorbreken. Met jullie steun wil ik me dan ook graag hiervoor engageren!

 

 


 

Wauters Jella (Faculteitsraad DGK)


Contactgegevens:
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Faculteit Diergeneeskunde
Salisburylaan 133, D1
9820 Merelbeke
Jella.Wauters@UGent.be
09 264 73 16

 

beknopt CV

In 2007 studeerde ik af als dierenarts aan onze faculteit. In samenwerking met de vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de Huisdieren, diende ik als bursaal van de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie (onderzoeksgroep Biochemie), kort daarna een IWT-onderzoeksproject in met als onderwerp 'Diagnose van Infectieuze artritis'. Na een kort intermezzo als assistent bij dezelfde onderzoeksgroep, werd het IWT project bij een tweede poging goedgekeurd. Dit onderzoek werd in 2012 gefinaliseerd met het behalen van het doctoraatsdiploma. Na moederschapsrust en een korte IWT-overgangsperiode, startte ik in 2013 als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid.

 

Waarom AAP-vertegenwoordiger?

Als AAP-er van onze faculteit ben ik persoonlijk zeer tevreden met de uitwerking van ons democratisch AAP beleid waarbij ieder AAP lid de kans krijgt zijn bezorgdheden en opinies te uiten tijdens onze maandelijkse bijeenkomst. Door mijn jarenlange aanwezigheid en betrokkenheid bij deze vergaderingen en de aldus groeiende interesse, vond ik het een logische stap mezelf verder in te zetten als AAP vertegenwoordiger en aldus hiervoor te kandideren, om op die manier onze stem binnen de faculteit te versterken (van 2 naar 3 vertegenwoordigers). Een troef daarbij zijn de onmiddellijke connecties met verschillende vakgroepen, waardoor ik een 'breed' aanspreekpunt hoop te zijn voor zowel bursalen, (praktijk)assistenten, interns, residents, kliniekhoofden en postdocs.