Samenstelling examencommissie

De administratief verantwoordelijke promotor vraagt om een commissie samen te stellen. Dit kan via 'formulieren'.

Tevens moeten data van het eerste en het tweede gedeelte van het doctoraatsexamen reservatie van het auditorium in de aanvraag worden voorgesteld.

De promotor dient een pdf versie van het doctoraat in bij het decanaat.

Vervolgens zal de faculteitsraad een examencommissie, waaronder  leescommissie, samenstellen/bevestigen en de datum bevestigen waarop de examencommissie het doctoraatswerk zal evalueren.

Zij legt eveneens de definitieve datum vast waarop de verdediging zal plaatsvinden. De doctorandus en de leden van de examencommissie worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht na de vergadering van de FR.

Verdere details zijn te vinden in het OER.