Feedback en studieadvies

Na het kenbaar maken van de examenresultaten vindt er feedback plaats. De leden van de examencommissie, of door haar aangeduide personen, staan hiervoor ter beschikking van de studenten. De data vindt u hieronder. 

De student kan terecht bij de trajectbegeleider voor een gesprek over zijn studievoortgang en/of studieaanpak.

Academiejaar 2011-2012

 

 

 • Feedback 2de zit :
  • 1ste bachelor
  • 2de bachelor
  • 3de bachelor
  • 1ste master
  • 2de master
 • Feedback derde master diergeneeskunde: op afspraak met titularis