Decanaat

De grote beleidslijnen aan de faculteit worden uitgezet door de decaan (Prof. dr. Frank Gasthuys) in overleg met de academisch secretaris (Prof. dr. Erwin Claerebout) en worden voorgesteld op de faculteitsraad.

 

Contact

Tel: +32 9 264 75 03

Facultaire Administratie

 • Verantwoordelijke professor: Frank Gasthuys (decaan)
 • Verantwoordelijke: Angelique Delang 
 • Algemene administratie en boekhouding:

Vannesa Van Den Berge en Delphine Vermeersch

 • Infrastructuur auditoria & livestreaming: 

Bart De Poortere

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

 • Verantwoordelijke professor: Bernadette Van Ryssen (onderwijsdirecteur)
 • Verantwoordelijke: Werner Swannet
 • Facultaire studentenadministratie:

Liesbeth Dooms , Tinneke De Wilde,  Laura Strobbe

 

 • Monitoraat:

Tamara Geirnaert

Eline Van Crombrugge
monitoraat.di@ugent.be

Facultaire Afdeling Internationalisering

 • Verantwoordelijke professor: Dominiek Maes (voorzitter FCI)
 • Verantwoordelijke: Pieter Pauwels

 

Instituut voor Permanente Vorming Diergeneeskunde 

 • Verantwoordelijke professor: Frederik Pille (diensthoofd IPV)
 • Verantwoordelijke: Angelique Delang
 • Administratief medewerkers:

Hilde Lippens en Fanny Wallaert

Facultaire Stagecoördinatie

 • Verantwoordelijke professor: Jimmy Saunders (opleidingsvoorzitter)
 • Verantwoordelijke: Lut Dhont

Facultaire Bibliotheek

 • Verantwoordelijke professor: Luc Peelman 
 • Verantwoordelijke: Jan Bauwens

 

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

 • Verantwoordelijke professor: Luc Peelman 
 • Verantwoordelijke:  Nadia Eeckhout