Deliberatie

Is er deliberatie mogelijk aan de faculteit diergeneeskunde?

De Faculteit Diergeneeskunde volgt de deliberatieregels zoals voorzien in het Onderwijs- en examenreglement.

Artikels 67 en 71