Stage 3de Bachelor 2015-2016

Wat?

De bedrijfsstage in de 3de Bachelor maakt deel uit van "Ethologie, ethiek en dierenwelzijn".

Vooraleer u start met de stage leest u eerst het stagereglement grondig door, alsook de informatiebrief voor studenten.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

 1. U gaat op zoek naar een stageplaats.
  • Toets met de stageplaats de doelstellingen van de stage af en bij voorkeur ook uw persoonlijke doelstellingen (Wat wenst u persoonlijk uit deze stage te leren?), zodat u zeker bent dat de stageplaats hieraan tegemoet kan komen en u voldoende begeleid zal worden.
   • Indien u geen stageplaats vindt, kunt een lijst met stageplaatsen inkijken bij de trajectbegeleider. Maak hiervoor een afspraak via stage.di@ugent.be.
  • Een stageplaats gevonden?
   • U beschikt over alle gegevens van de stageplaats en stagebegeleider (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)? Vul dan zelf de stageovereenkomst volledig in. Dit doe je online op deze webapplicatie. Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af. Vergeet niet het pdf-document “rechten en plichten (PDF)” (welke u ook terugvindt via de applicatie – waarin u dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de te ondertekenen stageovereenkomst.
   • U beschikt niet over alle gegevens van de stageplaats en stagebegeleider (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer? Druk de stageovereenkomst af in drievoud en neem dit mee naar de stageplaats om dit document te vervolledigen.
   • Registreer de stageovereenkomst online nadat het document vervolledigd werd.
  • Het eerste bezoek aan de stageplaats.
  • Reserveer je plaats voor het gezondheidsonderzoek hier.
   • Voor de stage
    • Volgende documenten dient u in aan de balie van de FDO (vroegere FSA)
     1. 3 ingevulde exemplaren van de stageovereenkomst
     2. Risicoanalyse
     3. Gezondheidsattest*
    • Bij aanvang van de stage herinner je jouw stagebegeleider ook nog even aan je persoonlijke doelstellingen.
    1. Tijdens de stage
     • Hou de werkpostfiche bij.
     • Vul het stageverslag progressief aan (a.d.h.v. logboek).
     • Voer gedragsobservaties uit via de bijlage uit het stageverslag
     • Laat het logboek aan het einde van de stage ondertekenen.
     • Laat het evaluatieformulier invullen door de stagebegeleider.
    2. Na de stage
    3.  

     Geen overzicht meer? Bekijk de Flowchart om een checklist te hebben tijdens de stage!

     Overzicht downloadbare documenten

     *Indien de student reeds een gezondheidsattest heeft ingediend aan de UGent, moet geen nieuw  gezondheidsattest worden ingediend indien de risico's vergelijkbaar zijn. Indien de risico's gewijzigd zijn (o.a.intensieve blootstelleing aan ioniserende stralen, contact met zoo-dieren en/of wilde dieren) dient u opnieuw een gezondheidsonderzoek te ondergaan.