Afstudeerstage 3de Master (3SP)

Wat?

De afstudeerstage tijdens de derde master bestaat uit vier weken stage binnen werkveld met de focus op eerste lijn. Deze stage kan aangevat worden als aan de begincompetenties voldaan is (zie studiefiche) en ten laatste op 1 mei van het academiejaar voor de 1ste examenperiode en op 15 juli voor de 2de examenperiode. Deze stage kan uitzonderlijk bij twee verschillende stageplaatsen worden gelopen.  De afstudeerstage mag je niet aan een academische instelling doen. Tijdens deze stage is het de bedoeling dat je zelf actief meedraait binnen de praktijk, steeds onder begeleiding van je stagementor (= externe stagebegeleider). Meer informatie over de doelstellingen kan je terugvinden in de infobrief bij documenten. We raden jullie sterk aan om eerst de lijst met stageplaatsen (zie documenten) te bekijken, aangezien wij de kwaliteit van deze praktijken kunnen garanderen. Het is belangrijk dat je een stageplaats loopt binnen je afstudeerrichting, de stage mag gemengd zijn tussen verschillende diersoorten maar de focus ligt voornamelijk op de diersoort van je afstudeerrichting.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

 1. U kiest een stageplaats.
 • Kies een stageplaats uit de lijst van stageplaatsen.
 • Vind je geen stageplaats in de lijst? Dan kan een uitzondering aangevraagd worden via stage.di@ugent.be
 • Neem contact op met de stageplaats om de periode en onderstaande gegevens te bespreken.
 1. Een stageplaats gevonden?
 • U beschikt over alle gegevens van de stageplaats en stagementor (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)?
  Vul de online stageovereenkomst in op deze webapplicatie. (Engelstalige versie hier) Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af en breng deze binnen aan de balie van de FDO. Vergeet niet het pdf-document “rechten en plichten (PDF)” (welke u ook terugvindt via de applicatie – waarin u dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de stageovereenkomst.
 1.  Het eerste bezoek aan de stageplaats.
 1. Voor de stage
 • Volgende documenten dient u in aan de balie van de FDO (vroegere FSA)
   1. Stageovereenkomst in drievoud
   2. Risicoanalyse
 1. Tijdens de stage
 1. Na de stage
 • Dien volgende documenten in uiterlijk één maand na het beëindigen van de stage, waarbij voor laat afgewerkte stages als deadlines 15 juni voor eerste  zittijd en 5 september voor 2de zittijd aangehouden worden.
  • Evaluatieformulier en ondertekende logboeken: afgeven op de FDO
  • Elektronische versie van het stageverslag: mailen naar

 

Overzicht downloadbare documenten