Kennismakingsstage 2e Master (Onderdeel masterproef I) - 2017-2018

Wat?

De kennismakingsstage in de 2de master maakt deel uit van Masterproef deel I.

Tijdens de kennismakingsstage geven we je de kans om na te gaan hoe alles in zijn werk gaat in de praktijk, zowel voor kleine als grote huisdieren. Je loopt één week stage bij een eerstelijnspraktijk kleine huisdieren en één week stage bij een eerstelijnspraktijk grote huisdieren. Tijdens deze stage volg je vooral mee hoe alles verloopt binnen de praktijk; administratie, communicatie met de eigenaars, opvolging van de patiënten, … Op die manier maak je kennis met het werkveld en het helpt je later bij de je keuze van afstudeerrichting.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

 1. U gaat op zoek naar een stageplaats.
 • Neem contact op met de stageplaats om de periode en onderstaande gegevens te bespreken.
 • Vind je geen stageplaats? Dan kan er een lijst van stageplaatsen geraadpleegd worden via stage.di@ugent.be
 1. Een stageplaats gevonden?
 • U beschikt over alle gegevens van de stageplaats en stagebegeleider (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)?
  Vul de online stageovereenkomst in op deze webapplicatie. (Engelstalige versie hier) Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af en breng deze binnen aan de balie van de FDO. Vergeet niet het pdf-document “rechten en plichten (PDF)” (welke u ook terugvindt via de applicatie – waarin u dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de stageovereenkomst.
 1. Heeft u nog geen Gezondheidsonderzoek ondergaan aan de UGent?
 • Ga dan naar onderstaande link en maak een afspraak bij de dienst Medisch Toezicht.

         https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/welzijn-milieu/gezondheid/faculteiten/dmtdi.htm

 • Bij het maken van deze afspraak dienen de risicoanalyse en de werkpostfiche aanwezig te zijn!    
 1. Het eerste bezoek aan de stageplaats.
 • Geef je afgedrukte stageovereenkomst af aan de stagebegeleider.
 • Vul de werkpostfiche samen met de stagebegeleider in.
 • De stagebegeleider vult de risicoanalyse in.
 1. Voor de stage
 • Volgende documenten dient u in aan de balie van de FDO (vroegere FSA)
   1. Stageovereenkomst in drievoud
   2. Risicoanalyse
   3. Gezondheidsattest*
 1. Tijdens de stage
 • Hou de werkpostfiche bij.
 • Vul het stageverslag progressief aan (a.d.h.v. logboek/casus).
  Dit doe je aan de hand van de richtlijnen voor het stageverslag.
 • Laat het logboek aan het einde van de stage ondertekenen.
 • Laat het evaluatieformulier (KHD, GHD) invullen door de stagebegeleider.
 1. Na de stage
 • Dien volgende documenten in bij de FDO
  1. Werkpostfiche
  2. Ondertekende logboeken
  3. Evaluatieformulier
  • Elektronische versie van het stageverslag dient opgeladen te worden in Minerva. Vergeet dit niet als "confidentieel" aan te duiden!
 • Geen overzicht meer? Bekijk de Flowchart om een checklist te hebben tijdens de stage!

  Overzicht downloadbare documenten

  *Indien de student reeds een gezondheidsattest heeft ingediend aan de UGent, moet geen nieuw  gezondheidsattest worden ingediend indien de risico's vergelijkbaar zijn. Indien de risico's gewijzigd zijn (o.a.intensieve blootstelling aan ioniserende stralen, contact met zoo-dieren en/of wilde dieren) dient u opnieuw een gezondheidsonderzoek te ondergaan.