Stage 2de Master

Wat?

De dierenartsenstage in de 2de master maakt deel uit van Masterproef deel I.

Vooraleer u start met de stage leest u eerst het stagereglement grondig door.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

 1. U gaat op zoek naar een stageplaats.
 • Indien u geen stageplaats vindt, kunt een lijst met stageplaatsen inkijken bij de trajectbegeleider. Maak hiervoor een afspraak via stage.di@ugent.be.
 • Een stageplaats gevonden?
  • U beschikt over alle gegevens van de stageplaats en stagebegeleider (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)? Vul dan zelf de stageovereenkomst volledig in. Dit doe je online op deze webapplicatie. Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af. Vergeet niet het pdf-document “rechten en plichten (PDF)” (welke u ook terugvindt via de applicatie – waarin u dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de te ondertekenen stageovereenkomst.
  • U beschikt niet over alle gegevens van de stageplaats en stagebegeleider (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer? Druk de stageovereenkomst af in drievoud en neem dit mee naar de stageplaats om dit document te vervolledigen.
  • Registreer de stageovereenkomst online nadat het document vervolledigd werd.
 • Het eerste bezoek aan de stageplaats.
   • Voor de stage
    • Volgende documenten dient u in aan de balie van de FDO (vroegere FSA)
     1. 3 ingevulde exemplaren van de stageovereenkomst
     2. Risicoanalyse
     3. Gezondheidsattest*
   • Tijdens de stage
    • Hou de werkpostfiche bij.
    • Vul het stageverslag progressief aan (a.d.h.v. logboek/casus).
     Dit doe je aan de hand van de richtlijnen voor het stageverslag.
    • Laat het logboek aan het einde van de stage ondertekenen.
    • Laat het evaluatieformulier (KHD, GHD) invullen door de stagebegeleider.
   • Na de stage
    • Dien volgende documenten in bij de FDO
     • Stageverslag
     • Werkpostfiche
     • Ondertekende logboeken
     • Evaluatieformulier (gesloten?)
    • Elektronische versie van het stageverslag dient opgeladen te worden in Minerva
     Vergeet dit niet als "confidentieel" aan te duiden!

     

    Geen overzicht meer? Bekijk de Flowchart om een checklist te hebben tijdens de stage!

     Overzicht downloadbare documenten

     *Indien de student reeds een gezondheidsattest heeft ingediend aan de UGent, moet geen nieuw  gezondheidsattest worden ingediend indien de risico's vergelijkbaar zijn. Indien de risico's gewijzigd zijn (o.a.intensieve blootstelling aan ioniserende stralen, contact met zoo-dieren en/of wilde dieren) dient u opnieuw een gezondheidsonderzoek te ondergaan.