Keuzevak Stage 3de Master (3SP) - 2017-2018

Wat?

Met het keuzevak stage willen we je de kans geven om extra praktijkervaring op te doen, gekaderd binnen de opleiding. Binnen deze stage staan we toe te kiezen uit een brede waaier van stageplaatsen in binnen- of buitenland. Je kan ruimer gaan dan de eerstelijnspraktijken en bijvoorbeeld kiezen voor ‘wild life’, een buitenlandse universitaire instelling of veterinaire scholen. Deze stage omvat vier weken verdeeld over maximum twee stageplaatsen. Je hoeft je niet te focussen op een bepaalde diersoort en ook externships kunnen opgenomen worden binnen die opleidingsonderdeel.

Wat moet ik in orde brengen?

Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de organisatie van de stage.

 1. U kiest een stageplaats.
 • Neem contact op met de stageplaats om de periode en onderstaande gegevens te bespreken.
 • Vind je geen stageplaats? Dan kan er een lijst van stageplaatsen geraadpleegd worden via stage.di@ugent.be
 • Neem contact op met de stageplaats om de periode en onderstaande gegevens te bespreken.
 1. Een stageplaats gevonden?
 • U beschikt over alle gegevens van de stageplaats en stagementor (o.a. naam, emailadres, telefoonnummer)?
  Vul de online stageovereenkomst in op deze webapplicatie (Engelstalige versie hier). Naast de naam van de stageplaats noteer je ook "KEUZEVAK STAGE". Druk de ingevulde stageovereenkomst in drievoud af en breng deze binnen aan de balie van de FDO. Vergeet niet het pdf-document “rechten en plichten (PDF)” (welke u ook terugvindt via de applicatie – waarin u dit ter aanvaarding moet aanvinken) als bijlage te voegen aan de stageovereenkomst.
 1.  Het eerste bezoek aan de stageplaats.
 • Geef je afgedrukte stageovereenkomst af aan de stagementor.
 • Vul de werkpostfiche samen met de stagementor in.
 • De stagementor vult de risicoanalyse in.
 1. Voor de stage
 • Volgende documenten dient u in aan de balie van de FDO (vroegere FSA)
   1. Stageovereenkomst in drievoud
   2. Risicoanalyse
 1. Tijdens de stage
 • Hou de werkpostfiche bij.
 • Vul het stageverslag progressief aan (a.d.h.v. logboek/casus).
  Dit doe je aan de hand van de richtlijnen voor het stageverslag.
 • Laat het logboek aan het einde van de stage ondertekenen door de stagementor.
 • Laat het evaluatieformulier invullen door de stagementor.
 1. Na de stage
 • Dien volgende documenten in uiterlijk één maand na het beëindigen van de stage, waarbij voor laat afgewerkte stages als deadlines 15 juni voor eerste  zittijd en 5 september voor 2de zittijd aangehouden worden.
  • Evaluatieformulier en ondertekende logboeken: afgeven op FDO
  • Elektronische versie van het stageverslag: mailen naar

Overzicht downloadbare documenten