Vrijstelling en vermindering van studieomvang

Met welke credits kan je vrijstellingen aanvragen?

Je kan enkel vrijstellingen aanvragen op basis van credits die je behaald hebt binnen het kader van universitaire studies. Credits die je behaald hebt op basis van niet-universitaire studies worden niet in overweging genomen.

Wat is de deadline om vrijstellingen aan te vragen?

Vrijstellingen kan je enkel aanvragen vóór de start van het academiejaar waarin je de studie diergeneeskunde aanvat en niet meer erna. Aanvragen voor bijkomende vrijstellingen worden, na de start van het academiejaar waarin je de studie diergeneeskunde aanvat, niet meer behandeld.

Procedure

Om vrijstellingen aan te vragen, maak jijzelf  een elektronisch vrijstellingsdossier aan.

Welke vakken komen in aanmerking?

Om te bepalen voor welke vakken je in aanmerking komt voor een vrijstelling consulteer je de studiefiches van de vakken van de opleiding diergeneeskunde. De studiefiches van de Bachelorvakken diergeneeskunde aan UGent kan je via de Studiegids raadplegen. Je vergelijkt deze studiefiche(s) met de studiefiche(s) van je reeds behaalde credits.

Als de studiefiche en inhoudstafel van het vak van de Faculteit Diergeneeskunde aan de UGent goed overeenkomen met de studiefiche en inhoudstafel van het vak dat jij in jouw studierichting gekregen hebt, dan kan voor dit vak mogelijks een vrijstelling verleend worden door de vrijstellingscommissie. Als de verschillen groot zijn, heeft het geen zin om een vrijstelling aan te vragen.

Waaruit bestaat het elektronisch vrijstellingsdossier?

Per vak waarvoor je vrijstelling aanvraagt, maak je een elektronische bijlage (vb. pdf bestand) op die bestaat uit de verzameling van

 • een "formulier aanvraag vrijstelling" (word of pdf )
 • het creditbewijs (bewijs dat je geslaagd bent) van het vak dat je in je andere opleiding gevolgd hebt en waarvan je denkt dat het in aanmerking komt om de vrijstelling te verlenen.  Dit creditbewijs moet verplicht afgestempeld te zijn door de onderwijsinstelling indien deze verschilt van de UGent.
 • de studiefiche en eventueel de inhoudstafel van dit vak (= de inhoud van het vak) waaruit blijkt dat dit vak sterke gelijkenissen vertoont met het vak uit de opleiding Diergeneeskunde. De studiefiche en inhoudstafel moet verplicht afgestempeld te zijn door de onderwijsinstelling indien deze verschilt van de UGent.

Een zorgvuldig en overzichtelijk dossier

Een elektronische wirwar van bijlages waar de ontvanger zelf nog van alles moeten uitzoeken wordt niet behandeld!

  Waar dien ik het vrijstellingsdossier in?

   Je dient jouw vrijstellingsdossier elektronisch te versturen naar het Monitoraat (monitoraat.di@ugent.be) van de faculteit diergeneeskunde.

   Indien je graag bijkomende inlichtingen wenst, kan je het Monitoraat via mail of telefonisch (+3292647509) contacteren.

    Wie geeft een uitspraak over mijn vrijstellingsdossier?                 

    De vrijstellingscommissie behandelt jouw dossier en verstrekt een advies aan de faculteitsraad. De faculteitsraad neemt een beslissing.

    Wanneer kan ik een uitspraak verwachten?

    De termijn tussen het elektronisch indienen van je vrijstellingsdossier en de uitspraak van je dossier bedraagt 2-6 weken afhankelijk van de grootte van je vrijstellingsdossier en het tijdstip waarop je jouw dossier elektronisch indient.