Buiten Europa via bilaterale samenwerking (min 1 maand)

Er zijn momenteel verkennende contacten met verschillende universiteiten buiten Europa ondermeer Cornell University, Ohio State University, University of Pennsylvania  (US), UNESP São Paulo (Brazilië) en Belgrado (Servië). Voor het academiejaar 2017-2018 kunnen er evenwel nog geen plaatsen worden aangeboden in niet –Europese instellingen. 

 

Andere vragen ? …

Voor andere vragen omtrent huisvesting, verzekering, beursbedragen …, verwijzen wij jou graag door naar de Dienst Internationalisering van de UGent; hier kun je alle nodige informatie terugvinden over BIRAKS.