Naar het buitenland

Wie komt in aanmerking voor Erasmus?

Enkel laatstejaars studenten komen in aanmerking voor een Erasmusstage.

Wanneer kunt U op Erasmusstage?

Een Erasmusstage kan het ganse academiejaar gevolgd worden, uitgenomen tijdens de officiële examenperiodes zoals gestipuleerd in het academisch kalender.

Een Erasmusstage duurt drie maanden.

Waar kunt U met Erasmus naar toe?

De gastinstelling wordt gekozen in functie van de optie die u zult volgen in het laatste jaar. Verdere info hieromtrent wordt u gegeven als u zich komt aanmelden. De lijst van gastlanden  vindt u op de volgende pagina: Erasmus LLLPartner. Bij de meeste partners is zelfs de link naar de homepagina van de website van de desbetreffende universiteit opgenomen. Bij de meeste landen vindt u ook het e-mailadres van de lokale facultaire coördinator. Het staat U vrij bijkomende informatie aan te vragen. Officiële contacten en afspraken kunnen pas gemaakt worden wanneer u inderdaad geselecteerd bent om naar het gastland van keuze te gaan.

Hoe stelt U zich kandidaat?

Kandidaturen worden aanvaard van 15 oktober tot en met 15 december. U kan zich kandidaat stellen door U persoonlijk aan te melden bij de Kwaliteitscel Onderwijs Dr. Werner Swannet of via mail naar Werner.Swannet@UGent.be.

Bij uw aanmelding dient u volgende zaken op te geven:

  • naam
  • studentennummer
  • UGent-emailadres
  • de optie die u zult kiezen
  • drie landen van voorkeur in volgorde van belangrijkheid.

Indien U slechts interesse heeft voor één land, waarvoor meerdere studenten zich kandidaat stellen, kan het zijn dat uw keuze niet wordt weerhouden. Bij de landen waarvoor er meer kandidaten zijn dan in het bilateraal akkoord beschreven, moet een selectie doorgevoerd worden. Dit gebeurt op basis van de studieresultaten van de 1ste master. De meeste landen hebben slechts twee plaatsen voor Erasmus studenten. In het geval U niet geselecteerd bent voor uw land van voorkeur staat het u vrij uw kandidatuur in te dienen voor de andere landen, in zoverre er nog plaatsen vrij zijn.

Na de toewijzing van de Erasmus-plaats kunt u zelf contact opnemen met het gastland.

U dient zo vlug mogelijk uw aanvraag in via het online systeem en vergeet het het learning agreement niet. De procedure vindt u op:  http://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/procedure.htm (graag alles eens doornemen tot het eind!)

De disciplinecode voor diergeneeskunde is ‘640’(nieuwe) of ‘12.4’ (oude); beiden worden nog door elkaar gebruikt maar toch best de eerste gebruiken.

Vervolgens dient u de uitgeprinte versie van de online application in bij Dr. Werner Swannet ter goedkeuring en ondertekening.


De aanvraag wordt nagekeken aanpassingen/verbeteringen worden aangebracht waar nodig (schriftelijk op het dossier).

Gelieve aandacht te hebben voor het juiste academiejaar, de juiste partner-universiteit, het juist study level, de juiste subject area code (disciplinecode: 640), de studieperiode in het buitenland en het UGent emailadres.

Deadline voor de indiening van de papieren versie: 01/03/2014 (= maart 2014!!!)

Alle formulieren worden doorgestuurd naar de Afdeling Internationale Betrekkingen (AIB) die vanaf dat moment alle verdere schikkingen op zich neemt. Voor vragen van praktische aard (studiebeurs, huisvesting en andere) kunt u dan ook hier terecht. Zo zult u van AIB een brochure ontvangen waarin U veel praktische informatie kunt vinden.

Welke klinieken dient u nog te doen na terugkeer?

In geen geval kunnen credits verworven tijdens de buitenlandse stage in rekening worden gebracht in het curriculum aan de UGent. Wel kunt u vrijstelling krijgen van te lopen klinieken.

Van zodra u zeker weet op Erasmusstage te gaan neemt u best contact op met de Erasmus-coördinator op onze faculteit om hem/haar hierover in te lichten.

  • Gezelschapsdieren:  Prof. Sofie Bhatti
  • Paard:  Prof. Ann Martens
  • Herkauwers:  Prof. Geert Opsomer

Het aantal weken waarvoor u kunt vrijgesteld worden is afhankelijk van het programma/optie in Gent. Daarnaast zal er een minimum aan klinieken in onze faculteit moeten gelopen worden om u te kunnen evalueren. Dit zal verder bepaald worden in samenspraak met de Erasmus-coördinator van de optie.

 

In het buitenland vraagt u bewijsjes van de klinieken waar u stage gelopen heeft. Eventueel kunt u zich laten evalueren door het daarvoor ontworpen evaluatie-formulier te laten invullen. Dit vindt u hieronder.