Masterproefsecretariaat Faculteit Diergeneeskunde

MASTERPROEFSECRETARIAAT :
Dhr. Bart De Pauw : Alle administratie
Vakgroep Morfologie (DI03)
Telefoon : 09/264.77.17
Bart.DePauw@UGent.be

ALGEMENE COÖRDINATIE :
Prof. P. Simoens : Inhoudelijke inlichtingen
Vakgroep Morfologie (DI03)
Telefoon : 09/264.77.12
Paul.Simoens@UGent.be

BIBLIOTHEEK:
Jan Bauwens
Decanaat (DI51)
Telefoon: 09/264.75.10
jan.bauwens@ugent.be

PUNTENVERWERKING:
Facultaire studentenadministratie
Decanaat (DI51)
Telefoon : 09/264.75.02