Ombudspersonen

Wat?

De ombudspersonen treden op als bemiddelaar bij individuele geschillen van studenten met professoren.

De bevoegdheden van de facultaire ombudspersonen kunnen worden teruggevonden in het Onderwijs- en examenreglement artikel 98.

Wie?

 

Facultaire ombudspersonen

Hier Bart Broeckx aan het woord: klik.

Hier Lieven Vlaminck aan het woord: klik.

 

          Institutionele ombudspersoon