Kliniekinformatie voor studenten 3de master

 • Kliniekaanwezigheid tijdens vakantieperiodes
 • Klinieken missen: Indien er kliniek gemist wordt met een geldige reden dient deze 1x ingehaald te worden, indien kliniek onwettig gemist wordt dient deze dubbel ingehaald te worden op een datum in samenspraak met het secretariaat van de betrokken dienst. De student geeft de nieuwe data door aan de jaarverantwoordelijken zodat zij de inhaaldagen correct in Satyr kunnen inplannen. 
 • Klinieken lopen op feestdagen:
  • Op de officiële feestdagen blijven studenten 3e master dagdienst komen, dit met uitzondering van de klinieken pathologie, receptie en operatie (indien geen afspraken gepland zijn op deze klinieken op feestdagen). Indien er toch noodgevallen zijn op de diensten receptie of operatie zullen de studenten van hospitalisatie deze taken op zich nemen.
  • Tijdens de kerstvakantie is er een aparte regeling opgesteld. Op eerste kerstdag, tweede kerstdag, oudjaar en 1 januari zal de nachtdienst overnemen.
  • Tijdens de tweede examenperiode zullen er studenten 3e master aanwezig zijn, maar de verdeling zal jaarlijks aangepast worden door de jaarverantwoordelijken.
  • Verdeling namiddagdienst: de studenten dagdienst 3e master komen samen om 7u45 de maandagochtend voorafgaande van hun week kliniek om zelf onderling de namiddagdiensten te verdelen. Dit om het secretariaat te ontlasten van klagende studenten (en zodat er al geen rij staat om 7u30).
 • Kliniekwissels: Alle kliniekwissels dienen minimaal 1 week op voorhand doorgegeven te worden aan het secretariaat van de desbetreffende dienst, de titularis van de desbetreffende dienst en de jaarverantwoordelijken. Standaard onderwerp van de mail: “kliniekwissel kliniek x: naam student1 x naam student 2”.
  Indien er slechts voor één dag gewisseld wordt moet men dit enkel onderling regelen. De persoon die ingeroosterd staat blijft wel verantwoordelijk voor deze wissel. Indien je wisselpartner niet afkomt/ het vergeet is degene die ingeroosterd staat verantwoordelijk en moet deze persoon dubbel inhalen.
 • Zomerklinieken: Er zijn 11 weken tussen het einde van de examenperiode en de start van het nieuwe academiejaar. Voor het opstellen van dit voorstel werd rekening gehouden met één principe: elke student heeft recht op een minimum van 5 weken vakantie.
  • Overgang 2de master – 3de master: Alle studenten moeten minimum 3 weken kliniek lopen. Dit is geen verplichting voor keuzevakkers.