Werkstudentenstatuut

Hoe kan je een werkstudentenstatuut (WSS) aanvragen?

Alle informatie vind je terug op http://www.ugent.be/nl/onderwijs/flexibel-studeren/werken-studeren/werkstudent.htm

Wat doe je als je het werkstudentenstatuut (WSS) gekregen hebt?

Na bevestiging van je WSS door de Centrale Studentenadministratie maak je met de trajectbegeleider een afspraak en bespreek je met hem welke faciliteiten je wil aanvragen.

Wat zijn de voordelen van een WSS?

Een WSS geeft je het recht om van bepaalde faciliteiten gebruik te maken en om andere faciliteiten aan te vragen. De uiteindelijke toekenning van deze laatste hangt af van de beslissing van de betrokken professor. De trajectbegeleider zal de betrokken professoren contacteren met de door jou aangevraagde faciliteiten. Het is niet de bedoeling dat je zelf naar de betrokken professoren stapt. De trajectbegeleider zal je laten weten welke faciliteiten aan jou per opleidingsonderdeel werden toegekend.

 

Faciliteiten m.b.t. practica

Indien hetzelfde practicum in meerdere groepen georganiseerd wordt, kunnen de studenten met een WSS aansluiten bij de groep die hen, met betrekking tot hun werksituatie, het beste uitkomt. Zij dienen hiertoe evenwel uiterlijk op 15 oktober (voor 1ste semester) en op 8 februari (voor 2de semester) aan het secretariaat van de betrokken vakgroep hun practicumplanning voor het semester mee te delen.

 

Faciliteiten m.b.t. klinieken

Wens je kliniekfaciliteiten aan te vragen, contacteer dan de trajectbegeleider. In overleg tussen de titularissen van je kliniekvakken en de trajectbegeleider zal gekeken worden of een aangepast kliniekrooster kan opgesteld worden in functie van je specifieke noden.

 

Andere aan te vragen faciliteiten

Volgende faciliteiten kunnen door studenten met een WSS worden aangevraagd:

  • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip. (Het verplaatsen van een examen in de tijd wordt door de faculteit in principe enkel toegestaan binnen de lopende examenperiode). zie ook de samenvatting van Examenfaciliteiten voor bijzondere groepen studenten.
  • Een alternatief tijdstip voor feedback vastleggen

Het is de bedoeling dat je alle examenfaciliteiten hebt aangevraagd en toegewezen hebt gekregen vóór de start van de komende examenperiode. Eénmaal de examenperiode gestart is, kunnen geen faciliteiten meer bekomen worden voor deze examenperiode.

Wil je meer lezen over het WSS?

In het onderwijs- en examenreglement artikel 25 staat uitgebreid beschreven wat in de bovenstaande paragrafen kort beschreven staat.