IJkingstoets Diergeneeskunde - 2018

Wat?

De ijkingstoets Diergeneeskunde is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding Diergeneeskunde aan te vatten.

Deelname aan de ijkingstoets is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden omdat je dankzij het advies een beter zicht krijgt op je academisch potentieel én je je beter kan voorbereiden op een goede start aan de universiteit.

Voor welke opleidingen?

De ijkingstoets is er voor de opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde, Informatica, Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica, Diergeneeskunde.

Inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 maart t.e.m. 8 juni 2018 via de webpagina www.ijkingstoets.be.

Wanneer?

  • Maandag 2 juli 

Je wordt vanaf 9u00 (ten laatste om 9u15) verwacht aan de registratiebalie (gelijkvloerse verdieping).

De toets start stipt om 9h30 en wordt afgerond om 13u30

Waar?

De ijkingstoets Diergeneeskunde vindt plaats in:

AUDITORIUM 1 en AUDITORIUM 2
(Faculteit Wetenschappen - Campus Ledeganck)
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

Hoe te bereiken?

Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets?

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuur-basereactie (pH-berekening), redoxreacties, kinetica en functionele groepen in de organische chemie
  • Basisvaardigheden: academische taalvaardigheid, begrijpend lezen, interpreteren van grafische voorstellingen, wetenschappelijk redeneren.

De inhoud van de vragen is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en 1 uur chemie. Leerinhouden van de eerste, tweede en derde graad komen aan bod.

Kan ik me voorbereiden?

Voor de modules Wiskunde en Chemie biedt USolv-IT de mogelijkheid om interactief te oefenen op basis van vorige opgaven van de ijkingstoets.

Wat breng ik mee?

  • identiteitskaart
  • een afdruk van de mail met bevestiging van jouw deelname
  • balpen (blauw of zwart), een potlood en een gom
  • iets om te drinken en/of eten

Je krijgt ter plaatse een beperkt formularium.

NIET toegelaten: Rekenmachine, gsm, schaar, passer, geodriehoek ...

Wanneer krijg ik mijn resultaat?

Je krijgt je toetsresultaat ten laatste één week na het afleggen van de toets via het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een advies over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden, en of het zinvol is om deel te nemen aan de vakantiecursussen Wiskunde of Chemie.

Vlot van start - vakantiecursussen

Kort voor de aanvang van het academiejaar kan je deelnemen aan de vakantiecursus chemie om een veronderstelde kennis op te frissen.

De vakantiecursus chemie biedt een aanvulling/opfrissing van de leerstof chemie uit het secundair onderwijs, met aandacht voor o.a. atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, rekenen met atomen, moleculen en ionen, oplossingen, stoichiometrie, het chemisch evenwicht en zuren en basen.
De vakantiecursus wiskunde voor de wiskundige opleidingen en deze voor de niet-wiskundige opleidingen zijn modulair opgebouwd en behandelen verschillende onderwerpen. Iedere module bevat achtereenvolgens een korte herhaling van de theorie, een aantal uitgewerkte voorbeelden en een reeks oefeningen.

Tijdig inschrijven is belangrijk, want de plaatsen zijn beperkt!

Overigens is het zo dat de algemene vakken fysica en chemie in de eerste weken van het academiejaar de leerstof van het secundair onderwijs herhalen, weliswaar aan een snel tempo, en met nadruk op het meer fundamentele en op inzicht.

Welke begeleiding wordt er tijdens het academiejaar aangeboden?

Meer informatie over de studiebegeleiding aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent kan je vinden op de pagina: http://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/monitoraat/monitoraat.htm