IJkingstoets Diergeneeskunde - 2019

Deze toets is verplicht voor iedereen die de studie Diergeneeskunde in september 2019 wil aanvatten!!

Wat?

De ijkingstoets Diergeneeskunde is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding Diergeneeskunde aan te vatten.

Deelname aan de ijkingstoets is verplicht, maar niet bindend. De ijkingstoets geeft een beter zicht op je academisch potentieel én laat je in staat je beter  voor te bereiden op een goede start aan de opleiding.

Inschrijven?

Inschrijven kan via de webpagina www.ijkingstoets.be/diergeneeskunde.

Wanneer?

  • Maandag 1 juli 2019
  •  Zaterdag 31 augustus 2019

Je wordt vanaf 9u00 (ten laatste om 9u15) verwacht aan de registratiebalie.

De toets start stipt om 9h30 en wordt afgerond om 13u30

Waar?

Zal meegedeeld worden van zodra de info beschikbaar is.

Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets?

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuur-basereactie (pH-berekening), redoxreacties, kinetica en functionele groepen in de organische chemie
  • Basisvaardigheden: academische taalvaardigheid, begrijpend lezen, interpreteren van grafische voorstellingen, wetenschappelijk redeneren.

De inhoud van de vragen is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en 1 uur chemie. Leerinhouden van de eerste, tweede en derde graad komen aan bod.

Kan ik me voorbereiden?

Voor de modules Wiskunde en Chemie biedt USolv-IT de mogelijkheid om interactief te oefenen op basis van vorige opgaven van de ijkingstoets.

Wat breng ik mee?

  • identiteitskaart
  • een afdruk van de mail met bevestiging van jouw deelname
  • balpen (blauw of zwart), een potlood en een gom
  • iets om te drinken en/of eten

Je krijgt ter plaatse een beperkt formularium.

NIET toegelaten: Rekenmachine, gsm, schaar, passer, geodriehoek ...

Welke begeleiding wordt er tijdens het academiejaar aangeboden?

Meer informatie over de studiebegeleiding aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent kan je vinden op de pagina: http://www.ugent.be/di/nl/voor-studenten/monitoraat/monitoraat.htm