IJkingstoets

Deze toets is verplicht voor iedereen die de studie Diergeneeskunde in september 2020 wil aanvatten!!

De coronamaatregelen hebben een impact op de organisatie van de ijkingstoets.

Hou www.ijkingstoets.be in de gaten.  Als je bent ingeschreven voor de ijkingstoets zullen we je ook persoonlijk een e-mail sturen. Je kan hier jouw gegevens nakijken.

Wat?

De ijkingstoets Diergeneeskunde is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding Diergeneeskunde aan te vatten.

Deelname aan de ijkingstoets is verplicht, maar niet bindend. De ijkingstoets geeft een beter zicht op je academisch potentieel én laat je in staat je beter  voor te bereiden op een goede start aan de opleiding.

Inschrijven?

De inschrijvingen voor academiejaar 2020-2021 zijn ondertussen afgelopen.


De ijkingstoetsen aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen zijn identiek. Neem bij voorkeur deel aan de toets die vanuit jouw thuislocatie het makkelijkst bereikbaar is.

Wanneer?

 • Zaterdag 12 september 2020: van 13u tot 16u

 De afname gebeurt op papier.

Waar?

Campus Ufo, auditorium Leon De Meyer (Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent)

Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets?

De ijkingstoets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

 • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
 • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuur-basereactie (pH-berekening), redoxreacties, kinetica en functionele groepen in de organische chemie
 • Fysica: kinematica, krachten, arbeid, energie, elektrostatica en elektrische circuits, hydrostatica, radioactiviteit, optica.

De inhoud van de vragen is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en 1 uur chemie. Leerinhouden van de eerste, tweede en derde graad komen aan bod.

Kan ik me voorbereiden?

Voor de modules Wiskunde en Chemie biedt USolv-IT de mogelijkheid om interactief te oefenen op basis van vorige opgaven van de ijkingstoets.

Wat breng ik mee?

 • identiteitskaart
 • een afdruk van de uitnodigingsmail met bevestiging van jouw deelname en stoelnummer (kan mogelijk bij je ongewenste e-mails terecht gekomen zijn)
 • balpen (blauw of zwart), een potlood en een gom
 • iets om te drinken en/of eten

Je krijgt ter plaatse een beperkt formularium en periodiek systeem aangeboden.

NIET toegelaten: Rekenmachine, gsm, schaar, passer, geodriehoek ...

Welke begeleiding wordt er tijdens het academiejaar aangeboden?

Meer informatie over de studiebegeleiding aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent kan je vinden op de volgende webpagina

Veelgestelde vragen

Hier kan je de veelgestelde vragen terugvinden m.b.t. de ijkingstoets 

Toelatingsvoorwaarden opleiding Diergeneeskunde

Aanvulling Onderwijs- en Examenreglement

ARTIKEL 5: TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BACHELOROPLEIDING DIERGENEESKUNDE 

 

§6. De deelname aan de ijkingstoets is een bijkomende verplichte toelatingsvoorwaarde voor:

 

 • De inschrijving in het eerste bachelorjaar diergeneeskunde, met een diplomacontract;
 • De inschrijving via een creditcontract voor opleidingsonderdelen uit het eerste bachelorjaar diergeneeskunde.

 

Houders van een bewijs van een van de onderstaande uitzonderingen, worden vrijgesteld van de verplichte deelname aan de ijkingstoets:

 • Een bewijs van deelname (in 2020) aan een ijkingstoets van een andere opleiding;
 • Een bewijs van deelname (in 2020) aan het toelatingsexamen arts en tandarts;
 • Een bewijs van deelname (in 2020) aan de toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School;
 • Een bewijs van deelname (in 2020) aan het toelatingsexamen voor de opleiding ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) aan een universiteit van de Franse Gemeenschap in België;
 • Studenten die op het moment van inschrijving 60 studiepunten hebben verworven in een academische bacheloropleiding in België.

 

Kandidaat-studenten die niet voldoen aan een van de bovenstaande uitzonderingen én niet hebben deelgenomen aan de ijkingstoets, worden doorwezen naar de uitzonderingscommissie (ijkingstoets.di@ugent.be). 

 

Nog vragen?