Semestersysteem

De hele opleiding is georganiseerd volgens het semestersysteem. Dit wil zeggen dat ieder academiejaar ingedeeld is in twee semesters en dat aan het eind van ieder semester examens worden afgenomen. Kort na nieuwjaar wordt de stof van het eerste semester afgesloten. De studenten krijgen een paar weken de tijd om zich voor te bereiden op de examens. In juni speelt zich hetzelfde scenario af voor het tweede semester.


Het semestersysteem heeft als voordeel tegenover het jaarsysteem dat de inspanningen meer gespreid worden over het academiejaar. Men krijgt na elk semester examen over de afgewerkte leerstof. Regelmatig werken is de boodschap. Het semestersysteem verplicht je wel om dit reeds van bij de aanvang van het academiejaar te doen. Een ander voordeel van het semestersysteem is dat je via de examens tijdig feedback krijgt over je vorderingen, je manier van werken enz.