Vacature voor een doctoraatsstudent bij het M-team UGent van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

(28-04-2021) Bij het M-team UGent van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde (DI08) is er een vacature beschikbaar voor het verrichten van onderzoek naar uiergezondheid bij melkvee.

Vacature voor een doctoraatsstudent bij het M-team UGent van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde


Bij het M-team UGent van de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde (DI08) is er een vacature beschikbaar voor het verrichten van onderzoek naar uiergezondheid bij melkvee.
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een zopas toegewezen onderzoeksproject van 4 (2x2) jaar gefinancierd door VLAIO (Landbouwtraject HBC.2020.3192.) met als titel: “ONDERZOEK NAAR EN IMPLEMENTATIE VAN “ON-PRACTICE CULTURE” ALS BASIS VOOR RATIONELER EN VERMINDERD ANTIBIOTICUMGEBRUIK EN BETERE ECONOMISCHE RESULTATEN OP VLAAMSE MELKVEEBEDRIJVEN”.

Het betreft een samenwerking tussen het M-team UGent, het ILVO, de Hooibeekhoeve en DGZ en start op 1 oktober 2021.

Project

Het project heeft als algemeen doel mastitis en het daaraan gekoppelde antibioticumgebruik en de kosten op Vlaamse melkveebedrijven substantieel terug te dringen. Dit gebeurt via (1) de implementatie van een innovatief behandelconcept, namelijk het selectief behandelen van gevallen van niet-ernstige klinische mastitis op basis van de bacteriologische resultaten gegenereerd met sneltesten op ofwel de rundveepraktijk of het melkveebedrijf en (2) een daaraan gekoppelde optimalisatie van de mastitispreventie.

Concreet zal bij 50 Vlaamse melkveehouders die klant zijn bij 10 rundveepraktijken, kennis opgebouwd worden over het implementeren van het selectief behandelen van niet-ernstige gevallen van mastitis gebaseerd op de resultaten gegenereerd met sneltesten in de melklaboratoria van dierenartsenpraktijken (“on-practice culture”, eerste innovatie). Daarnaast wordt in eenzelfde context ook het selectief behandelen van niet-ernstige gevallen van mastitis gebaseerd op de resultaten gegenereerd met sneltesten op melkveebedrijven (“on-farm culturing”, tweede innovatie) bestudeerd en wordt de optimalisatie van de mastitispreventie op basis van de gecombineerde resultaten van de sneltesten en het daarop gebaseerde advies van de dierenarts als derde innovatie onderzocht. Via goed opgezet wetenschappelijk onderzoek zal het project:

  • kwantificeren wat de effecten zijn op de behandelresultaten, uiergezondheid, melkproductie en rentabiliteit op Vlaamse melkveebedrijven,
  • nagaan hoe Vlaamse rundveedierenartsen het best on-practice culture kunnen aanbieden als diergezondheidsadviseurs,
  • de opgedane kennis over het innovatief concept bundelen en vertalen zodat ze beschikbaar wordt voor alle Vlaamse rundveedierenartsen en melkveebedrijven, zodat op termijn elk Vlaamse melkveebedrijf, ondersteund door zijn rundveedierenarts, kan beslissen om dit innovatief concept toe te passen.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde dierenarts (optie herkauwers) die dit zeer boeiende, innovatieve en praktijkgerichte project samen met de partners en de promotor wil uitvoeren.

Profiel

Master in de diergeneeskunde (optie herkauwers) met een passie voor uiergezondheid bij melkvee, communicatie, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en samenwerken.
Kandidaten bezorgen een CV (inclusief puntenoverzicht tijdens de opleiding diergeneeskunde) en motivatiebrief aan Prof. dr. Sarne De Vliegher (Sarne.Devliegher@UGent.be) ten laatste op 31 mei 2021. Laatstejaarsstudenten kunnen zich ook kandidaat stellen.

Meer informatie

Voor verdere informatie kan u terecht bij Prof. dr. Sarne De Vliegher (09 264 75 45 en Sarne.Devliegher@UGent.be).