Varkensgezondheidzorg

Expertise

Het onderzoek van het team varkensgezondheidzorg heeft als doel de gezondheid, de productie en het welzijn van varkens te verbeteren en richt zich op de volgende domeinen:

  • Infectieziekten met nadruk op ademhalingsproblemen en ziekten die economisch belangrijk zijn
  • Aandoeningen die de (re)productie negatief beïnvloeden: vruchtbaarheid van vrouwelijke en mannelijke dieren, factoren met invloed op colostrum en melkproductie en vitaliteit van de biggen, locomotieproblemen
  • Aandoeningen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid zoals zoönosen (Salmonella), verantwoord gebruik van geneesmiddelen (antibiotica), ziektetransmissie en bioveiligheid

Klinisch onderzoek

Naast deze drie onderzoekslijnen wordt er ook meer klinisch georiënteerd onderzoek verricht op basis van individuele gevallen uit de praktijk. Dit onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met andere onderzoeksgroepen uit binnen- en buitenland, externe labo’s en diverse bedrijven.

Projecten

 

Sort on Titel Sort on Beschrijving Sort on Ingangsdatum
PRRSV Ontrafelen van de immuunresponsen van biggen en zeugen op vaccinatie tegen PRRSV 01-10-2020 08:00
B-eSecure Project met focus op looplijnen van werknemers op varkensbedrijven. 01-09-2019 09:00
Stalklimaat Met het project willen we de veehouder bewust maken van het effect van het stalklimaat 01-01-2019 09:00
ImMyco Infectiedynamiek van Mycoplasma hyopneumoniae en associaties met immuunresponses en longlesies 01-01-2019 09:00
BPG-AB BPG-AB staat voor Beter Produceren Geen Antibiotica 01-01-2018 09:00
Urolithiasis bij vleesvarkens Urolithiasis bij vleesvarkens: risicofactoren en preventie 01-01-2017 09:00
Vlevavc Welke praktische, betaalbare handvaten en strategieën kunnen de varkenshouders in de toekomst hanteren om de voederconversie van hun varkens te kennen en vervo... 01-01-2016 09:00
Eradys Ontwikkeling en evalueren van eradicatiestrategieën voor Brachyspira hyodysenteriae op geïnfecteerde varkensbedrijven 01-12-2015 09:00
Saphir Versterken van de dierlijke productie en gezondheid via het immuunsysteem 01-06-2015 08:00
Susalvac Effect van vaccinatie tegen Salmonella Typhimurium bij varkens onder praktijkomstandigheden 01-12-2014 09:00
Prohealth The evolution of production diseases and emergences of new infections clearly challenge the existing options to treat animals and control diseases spread, which... 01-12-2013 08:00