De implementatie van de welzijnswet in kmo’s, deel je mening!

(15-03-2018)

In het kader van een masterproef wordt in samenwerking met de Universiteit Gent en Divergent onderzoek gedaan naar de implementatie van de Belgische Welzijnswet in kmo’s.

De concrete toepassing van de welzijnswet in kmo’s is vaak moeilijker dan in grote bedrijven. Het onderzoeksproject heeft als doel zicht te krijgen op de kennis, attitude en praktijkervaring van kmo’s omtrent de Welzijnswet in functie van psychosociale risico’s.

De studie is gericht op personen die in contact komen met de implementatie van de Welzijnswet. Voornamelijk zaakvoerders, personeelsverantwoordelijken en preventieadviseurs worden bevraagd.

Deelname aan de studie neemt slechts 15 minuten in beslag en maakt het mogelijk aanbevelingen te formuleren en de kwaliteit van de ondersteuning van kmo’s te verbeteren.

Geef hier je mening: https://nl.surveymonkey.com/r/WBMS7C9