Gezondheid op het werk

Gezonde medewerkers: gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde zorg!
Werken met een gezondheidsbeleid op de werkvloer

Gezonde medewerkers zijn geen vanzelfsprekendheid. Ondanks een stijgende aandacht voor gezondheidsthema’s ziet men toch een achteruitgang in de gemiddelde gezondheidssituatie van ‘de Vlaming’.  In een loopbaanperspectief dat langer wordt, heeft dit natuurlijk ook invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. 

In deze inspiratiesessie verkennen we hoe werkgevers impact kunnen hebben op het gezondheidsbewustzijn van hun medewerkers en welke acties mogelijk zijn om het bewustzijn te verhogen. We raken de verschillende thema’s hierbinnen aan op een generalistische manier en kijken naar het beleidskader en mogelijke (gedeeltelijke) subsidiëring.

Aanpak

Tijdens het eerste deel van de infosessie geven we kort een algemeen kader

  • We verduidelijken de link naar welzijns- en verzuimbeleid
  • We werken kort de componenten van een gezondheidsbeleid uit
  • We verkennen de mogelijkheden tot positieve beïnvloeding

In het tweede deel gaan we dieper in op het kader en de methodieken om dit te realiseren

  • We kijken hoe je via de creatie van een draagvlak en ambassadeurschap tot een duurzaam resultaat komt.
  • We zetten de kadermethodiek Gezond Werken uit, bestaande uit een stappenplan/ tools &begeleiding / mogelijke subsidiëring

Doelstellingen

Na de infosessie:

  • Heeft u kennis gemaakt met gezondheidsbeleid binnen een organisatiecontext.
  • Bent u zicht bewust van enkele indicatoren rond de gezondheidstoestand van de gemiddelde Vlaming. 
  • Bent u op de hoogte van mogelijke componenten binnen het gezondheidsbeleid
  • Heeft u zicht hoe dit kan worden geïntegreerd in het bestaande beleid van de onderneming

Praktische gegevens

Voor wie?

HR-medewerkers, leidinggevenden, directie, preventiemedewerkers

Waar?

Op aanvraag

Inschrijven

 

Contact

Advies of een opleiding op maat van uw onderneming? Graag!
Neem contact op met Astrid Mouton via Astrid.Mouton@UGent.be of op het nummer 09/331 03 26