Opleiding: (Terug) aan het werk bij kanker

In deze opleiding reiken we een kader aan hoe u als werkgever een beleid kan opstellen wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker.

Context opleiding

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. In de praktijk blijkt echter dat zowel de betrokken leidinggevende, team als organisatie uitgedaagd worden bij zowel de melding, periode van uitval en/of periode van terugkeer.

In deze opleiding gaan we dieper in op de thematiek van kanker en reiken we kapstokken die noodzakelijk zijn voor een zorgzaam personeelsbeleid. 

 

Programma

Tijdens het eerste deel van de opleiding gaan we dieper op de thematiek van kanker en werk: 

 • We gaan in op de cijfers rond werken en kanker

 • We lichten de mogelijke behandelingen van kanker toe en de impact op het werkvermogen

 • We lichten de individuele beleving van kanker toe en de mogelijke fases van aanvaarding

 • We bespreken de noden van de mantelzorger

 • We verkennen de bouwstenen van een re-integratiebeleid zowel op niveau van de organisatie als het individu

 • We bespreken het wetgevend kader rond re-integratie

Tijdens het tweede deel gaan we dieper in op de noden van het individu: 

 • We verkennen de mogelijkheden om betrokkenheid te creëren gedurende 3 kritische momenten: ziektemelding, periode van uitval en periode van terugkomst

 • We bereiden de werkhervatting voor a.d.h.v. 4 stappen:
  o Stap 1: in kaart brengen van de betrokken interne en externe actoren 
  o Stap 2: mogelijkheden & beperkingen van individu in kaart brengen, rekening houdend met de bekwaamheid en kwetsbaarheid
  o Stap 3: matching van de individuele noden met de mogelijkheden op niveau van de organisatie a.d.h.v. model van de 5 A’s 
  o Stap 4: opstellen van een re-integratieplan

 • We delen tips rond communicatie bij de ziektemelding, periode van uitval, periode van terugkomst en permanente aandacht

 • We bespreken wanneer de terugkomst niet mogelijk is omwille van geen aangepast werk of sterfgeval

 • We gaan in op het aanwerven van medewerker met diagnose kanker

Praktische gegevens

Voor wie?

HR-medewerkers, preventie-adviseurs, leidinggevenden, medewerkers

Waar en wanneer?

1 dag in company of in open aanbod

Kostprijs?

Open aanbod: 500€ voor 3 medewerkers in uw organisatie

In Company: 1000€ voor 15 medewerkers in uw organisatie

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Astrid Mouton (astrid.mouton@ugent.be. of op het nummer 0477 64 81 48)

Doelstellingen opleiding

Na de opleiding:

 • Heeft u een duidelijk beeld wat kanker is, wat de impact is op de werknemer en hoe u hiermee kan omgaan in de organisatie
 • Bent u op de hoogte van het wetgevend kader rond re-integratie
 • Heeft u concrete tools om de werkhervatting van een medewerker voor te bereiden.