Vergeet verzuim, zet in op betrokkenheid!

Tijdens deze opleiding verkennen we welke mogelijkheden er bestaan om zowel kortdurende als langdurende afwezigheden te beheersen. We verkennen op welke manier positieve betrokkenheid gecreëerd kan worden en welke elementen noodzakelijk zijn voor een aanwezigheidsbeleid.

Doelstellingen

Na de opleiding:

  • Heeft u kennis gemaakt met mogelijke oorzaken en gevolgen van absenteïsme.
  • Bent u op de hoogte van de mogelijkheden om afwezigheden op een cijfermatige manier in kaart te brengen.
  • Heeft u zicht op de rol van de leidinggevende om betrokkenheid te tonen bij uitval.
  • Bent u zich bewust van mogelijke elementen om een aanwezigheidsbeleid op te stellen.

Programma

Tijdens het eerste deel van de opleiding geven we kort een algemeen kader rond absenteïsme.

 • We verduidelijken het begrip absenteïsme en verzuim.
 • We kijken naar de mogelijke oorzaken van afwezigheid en hoe we signalen kunnen herkennen.
 • We gaan in op de cijferrapportering en de verschillende meetinstrumenten.

In het tweede deel gaan we dieper in op de krijtlijnen om betrokkenheid te bevorderen.

 • We kijken hoe een leidinggevende betrokkenheid kan creëren bij zowel uitval als terugkomst.
 • We verkennen de elementen van een aanwezigheidsbeleid.

Opleiding verzuimbeleid, gratis sessies, UCBO

Voor wie?

HR-medewerkers, leidinggevenden, directie

Wanneer?

Op aanvraag


 

Contact

Een opleiding op maat van uw onderneming? Graag!
Neem contact op met Kurt De Soete (kurt.desoete@ugent.be) of op het nummer +32 474 49 36 456