HR Advies en opleiding

Advies

Werkgevers en HR-managers staan voor grote uitdagingen die ze niet alleen aankunnen.

De krapte op de arbeidsmarkt, langere loopbanen, activering van nieuwe groepen, stijging van het aantal langdurig zieken. 

Divergent biedt consulting, coaching en procesbegeleiding aan.

Concreet, op maat en met resultaat.

‘HR van de toekomst zal niet gaan over het werken naar de norm, maar over het beheren van het verschil' - Kurt De Soete, HR consultant Divergent

Opleiding

In company

Heeft u een concrete vraag? Dan werken we graag een oplossing uit op maat.

Enkele voorbeelden van trajecten:

Contact

Kurt De Soete is HR Consultant en heeft een ruime ervaring, als supervisor, business partner en HR Manager in verschillende sectoren.  Hij begeleidt organisaties naar effectieve beleidsoplossingen, helpt die vertalen naar concrete acties en ondersteunt bij de uitrol ervan, ook via coaching en training naar leidinggevenden. Een geknipte partner om vorm te geven aan duurzaam loopbaanbeleid in al zijn facetten.

Kurt De Soete

Astrid Mouton is HR Consultant en begeleidt werkgevers bij het opstellen van een duurzaam personeelsbeleid. Ze ondersteunt organisaties om op beleidsmatig niveau rond volgende thema’s aan de slag te gaan: onthaal van nieuwe medewerkers, omgaan met afwezigheden, stress en re-integratie. Vanuit haar ervaring als begeleider van veranderingsprocessen, helpt Astrid werkgevers om draagkracht te creëren en het beleid in de organisatie te verankeren.

Astrid Mouton