HR Consultancy

Onder het motto "Mensen versterken op het werk!" bieden wij trainingen op maat voor werkgevers.

Warm onthaal

1 op 4 werknemers verlaat zijn nieuwe functie reeds binnen het jaar en in ruim 60% van de gevallen is het de werknemer die afscheid neemt. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het onthaal van deze nieuwe werknemers of liever in het gebrek aan een goed onthaal.
Een goed ‘onthaalprogramma’ moet de werknemer voldoende informatie geven opdat hij zich snel en efficiënt kan in werken in zijn taken maar ook in de cultuur van het bedrijf.
We bieden procesbegeleiding in:

  • het ontwikkelen van een onthaalbrochure.
  • het ontrafelen van het onthaalproces.
  • het ontwikkelen peter-meterschap.

We werken niet alleen samen om zaken op te zetten, maar meten stelselmatig ook de impact op de werkvloer en sturen bij waar nodig.
Daarnaast bieden we ook specifieke trainingen en workshops aan rond het thema.

Doelgroep: Meter/peters, HR medewerkers

Meer info

Aanwezigheid

Een consultant begeleidt het proces om te komen tot een aanwezigheidsbeleid op basis van een analyse van de bestaande processen en procedures.
Het kan gaan om het versterken van een afsprakenkader voor kort- of langdurig afwezige medewerkers, tot het uitwerken van een visie op aanwezigheden.
Daarnaast kunnen we helpen de rol van de leidinggevende doorheen het aanwezigheidsbeleid en re-integratietraject te versterken:

  • Wat wordt er verwacht van een leidinggevende wanneer één van zijn/haar medewerkers uitvalt?
  • Hoe gaat men in gesprek met de medewerker?

Er kan opleiding voorzien worden voor leidinggevende hen hierin te versterken.

Meer info

Re-integratie

Het is niet evident om na een lange periode van ziekte terug aan de slag te gaan. Zowel werknemers als werkgevers worstelen met vragen:

  • Hoe pikken we de draad terug op?
  • Moet de jobinhoud worden aangepast?
  • Hoe zit het met de wetgeving, de sociale bescherming en de kosten?

Divergent stelt persoonlijke re-integratietrajecten op, geeft advies over regelgeving en ondersteunt werkgevers in hun HR-beleid. Wij helpen bedrijven en organisaties om gezonde werkplekken te creëren en de uitval door ziekte te verminderen. Voor persoonlijke trajecten werken we via het project Rentree samen met Kom op tegen Kanker.

Voor wie? HR-medewerkers, preventie-adviseurs, leidinggevenden, medewerkers

Meer info

Stress & Burn-out

Stress en burn-out zijn belangrijke gezondheidsproblemen. Ongeveer 1 op 10 bezoeken aan de huisarts heeft te maken met stress. Naar schatting hebben zo’n 30 procent van de psychische klachten waarvoor mensen hulp zoeken te maken met stress. Volgens een Nederlands onderzoek zou ongeveer 10 procent van de beroepsbevolking last hebben van burn-outverschijnselen.

Wil je werken aan welzijn door samen een werkomgeving te creëren waar iedereen zich goed voelt?
Wil je het bewustzijn onder medewerkers en leidinggevenden versterken rond volgende thema’s: stress, burn-out, zelfzorg, veerkracht, slimmer werken, work-life balance, etc.?

Divergent heeft diverse projecten lopende die proactief werken aan een duurzame tewerkstelling. Hierbij zien we acties op niveau van de organisatie en op niveau van de medewerkers (individu).

Voor wie? HR medewerkers, leidinggevende, directie

Meer info

Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer is een realiteit, maar brengt soms uitdagingen met zich mee. Wil je je in de komende maanden meer inzetten op inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wil je als team het bewustzijn en de gedragenheid van deze doelstelling binnen de onderneming versterken en tegelijk werken aan de collectieve deskundigheid rond het thema?
Divergent kan voorzien in procesbegeleiding bij het opstarten of versterken van de werking op het gebied van interne doorstroom binnen een organisatie dat begeleide trajecten aanbiedt, met aandacht voor zorg en arbeid op maat.

Aanbod:

Gezondheid

Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Door te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid vermijdt u dat ze arbeidsongeschikt worden en oogst u op termijn meer succes.
Fysieke en mentaal fitte medewerkers zijn immers duurzaam inzetbaar. Een belangrijke troef om het hoofd te bieden aan onontkoombare uitdagingen als vergrijzing en de ‘war for talent’. En om uw organisatie te verzekeren van een optimale productiviteit in een competitieve markt.
We bieden verschillende workshops aan die ingaan op verschillende thematieken:

Contact

Fréderic Lehembre (Coördinator HR Consultancy)
tel: 09 331 03 36
Astrid Mouton (HR Consultant)
tel: 09 331 03 26
Astrid Mouton