Aanwezigheid

Wat kan je van ons verwachten?

  • Het uittekenen van een aanwezigheidsbeleid: van afsprakenkader tot een uitgewerkte visie
  • Analyse en advies rond bestaande processen en procedures
  • Het verduidelijken van iedere rol
  • Workshops met leidinggevenden

Programma (3u)

Deel 1: algemeen kader rond absenteïsme

  • We verduidelijken het begrip absenteïsme en verzuim.
  • We kijken naar de mogelijke oorzaken van afwezigheid en hoe we signalen kunnen herkennen.
  • We gaan in op de cijferrapportering en de verschillende meetinstrumenten.

 

Deel 2: bevorderen betrokkenheid

  • We kijken hoe een leidinggevende betrokkenheid kan creëren bij zowel uitval als terugkomst.
  • We leren en gaan aan de slag met volgende soorten van verzuimgesprek: ziektemelding, werkhervattingsgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek, loopbaangesprek