Consultancy: opzetten van een nieuw onthaalproces

Hieronder geven we een voorbeeld van de stappen die we zetten met het ontwikkelen van een nieuwe onthaalproces bij een werkgever.

  1. Opzetten werkgroep die een project begeleidt
  2. Analyse van de verschillende type samenwerkingen met medewerkers.
  3. Bevraging van medewerkers en definiëring van ‘personae’. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Welke behoeften, beleving en verwachtingen horen daarbij? Wat vinden ze zelf?
  4. Analyse van de huidige onthaalprocessen en –beleid. Voorbeelden van te bestuderen documenten zijn de onthaalbrochure,  het arbeidsreglement, het kwaliteitshandboek, … Bijkomende procedures die een mogelijke link kunnen inhouden met het onthaal- en integratieproces worden in kaart gebracht. Ter illustratie verwijzen we naar eerste feedbackgesprekken en het exitgesprek.
  5. Definiëring van rollen en verantwoordelijkheden: leidinggevende, HR, peter/meter, etc.
  6. Opmaken onthaalbrochure (per type medewerker)
  7. Opleiden van leidinggevende, HR, peter/meter, externe club, etc.
  8. Intervisies met betrokken actoren
  9. Impactmeting bij nieuwe medewerkers

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of