Training: een dove of slechthorende medewerker

Training: een dove of slechthorende medewerker

Wil je collega’s voorbereiden op de samenwerking of loopt de samenwerking met de andere collega’s niet zo vlot? Wil je de samenwerking alle kansen op succes geven? Wij kunnen een op-maat-opleiding en begeleiding voor de collega’s op de dienst waar een dove of slechthorende medewerker werkt.

 

Wat kunnen we doen?

  • Concretiseren van de opleiding op maat op basis van:
  • Verkennend gesprek met medewerker
  • Verkennend gesprek met leidinggevende / diensthoofd
  • Geven van een infosessie voor directe collega’s over dovencultuur en tips bij samenwerking tussen dove en horende collega’s  (sessie van 2 uur).
  • Uitwerken van een infobundel voor de organisatie met toegankelijke informatie over communicatie en dovencultuur.
  • Afsluitend gesprek voorzien in een overleg met medewerker en management: nabeschouwing en tips/advies naar toekomst, toelichting i.v.m. tolkgebruik, afstandstolken, een praktische oplossing voor het betrekken van de medewerker bij vergaderingen, …