Workshop: Autisme

Heeft uw organisatie een medewerker in dienst met autisme? Wil je de kans op slagen verhogen? Loopt de samenwerking niet met iedereen even vlot Wilt u de organisatie proactief inzetten op de problematiek van ASS?


We kunnen de leidinggevenden kapstokken meegeven wat autisme betekent en hoe je kan omgaan met signalen met het oog op een duurzame integratie van de betrokken medewerker in het team.


Via de workshop willen we concrete handvaten meegeven aan de teamleaders wat autisme inhoudt. Volgende info wordt besproken:

  • Wat is autisme
  • Wat zijn opvallende kenmerken
  • Aandachtspunten bij het opleiden van medewerkers met autisme
  • Tips om met autisme om te gaan op de werkvloer